ÖReWise på H22 Urban Brilliance

ÖReWise-projektet har bidraget til indholdet af to spændende dage om klimatilpasning under Greater Copenhagens Urban Brilliance-program på H22 i Helsingborg den 1. og 2. juni 2022. Her kan du hente præsentationerne fra de fleste af sessionerne, som blev tilrettelagt i samarbejde med Greater Copenhagen og Den Danske Ambassade i Sverige. ÖReWise-projektets formål har været at…

ÖReWise

Öresund – the water wise region Øresundsregionen står i dag overfor svære klimarelaterede udfordringer. Både DMI (Dansk Meteorologiske Institut) og SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut) forudsiger, at intensiteten af ekstreme skybrud og oversvømmelser kan stige med op til 40 % inden for 50 år, i forhold til reference perioden 1961-1990. Det anslås også, at…

DNNK med i Interreg projekt

DNNK har hjulpet Greater Copenhagen med at få etableret et Memorandum of Understanding om Klimatilpasning (MoU) – som er en udfoldelse af det Green Charter, som Greater Copenhagen vedtog i vinteren 2020. MoU’et har 14 partnere og er det første skridt mod at samle handlingsstærke partere på tværs af Øresund, der har en fælles vision…

Bobleprojekter i DNNK

Bobleprojekter i DNNK DNNK har i september 2021 bevilget 300.000 kr. til bobleprojekter. Der er givet 100.000 kr. til tre forskellige projekter. De tre projekter er Test af filterløsning med TI-anvisning – Testprocedure for renseløsninger til regnvandsafstrømning, Projektleder Lapinus Udvikling af SWMM som beslutningsstøtte værktøj til klimatilpasning efter danske forhold, Projektleder LNH Water Undersøgelse af…

Om SWR

SWR’s rolle i ÖReWise Sweden Water Research (SWR) är ett forsknings- och utvecklingsbolag som ägs av NSVA, Sydvatten och VA SYD och har till uppgift att utveckla lösningar på större och mer komplexa problem än vad respektive ägarbolag har kunnat göra för sig. SWR bedriver forsknings-, utvecklings-, och innovationsarbete inom områden som är viktiga ur…

Om DNNK

Om DNNK’s rolle i ÖReWise Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK) arbejder med alle aspekter af klimatilpasning, skybrud, tørke og sikring af rent drikkevand . DNNK tager afsæt i at skabe, samle og dele viden, så Danmark rustes bedst muligt til innovative, smarte og samfundsøkonomiske fordelagtige løsninger, som også rummer et kommercielt potentiale, således at…