I vores Vidensbank samler vi værktøjer, beskrivelser og eksempler til inspiration. Vidensbankens indhold er inddelt i kategorier, der alle understøtter planlægning og udførsel af gode klimatilpasningsløsninger – fra idé til færdigt projekt. Værktøjerne er løbende udviklet og indsamlet af DNNK. Hver kategori indeholder derfor en liste med værktøjer efterfulgt af en henvisning til det materiale, der er udviklet.