ÖReWise på H22 Urban Brilliance

ÖReWise-projektet har bidraget til indholdet af to spændende dage om klimatilpasning under Greater Copenhagens Urban Brilliance-program på H22 i Helsingborg den 1. og 2. juni 2022. Her kan du hente præsentationerne fra de fleste af sessionerne, som blev tilrettelagt i samarbejde med Greater Copenhagen og Den Danske Ambassade i Sverige. ÖReWise-projektets formål har været at…

Oversvømmelser, beregninger, data og digitale værktøjer

22. august kl. 14:00 – 16:00 Efter en årrække med gentagende oversvømmelser fra skybrud, hav, vandløb og grundvand, er der stigende fokus på at kunne beskrive den risiko oversvømmelserne udgør. Kommunernes Landsforening og Det Nationale Netværk for Klimatilpasning sætter på dette online arrangement fokus på kommunernes behov og brug af digitale værktøjer til risikoberegning ift. oversvømmelse. Hvilke…

Godmorgen med DNNK – Borgerinddragelsesprocesser i klimatilpasningsprojekter, del 2

Så er vi klar igen. Webinar om borgerinddragelsesprocesser, der var planlagt til den 24. maj, er blevet rykket og afholdes onsdag den 8. juni fra kl. 8-9. Denne morgen får vi besøg af senior projektleder fra Teknologirådet, Søren Gram og assisterende professor, Kristoffer Albris fra Københavns Universitet, der vil fortælle om deres erfaringer og resultater fra…

Samarbejde på tværs v. Henrik Vejre, professor ved Københavns Universitet

Klimatilpasning kræver samarbejde på tværs, idet vi har med grænseoverskridende (vand)problemer at gøre. Henrik Vejre, professor ved Københavns Universitet, sætter i dette oplæg samarbejde om klimatilpasning på spidsen, idet han tager udgangspunkt i amternes nedlukning og den efterfølgende ad-hoc tilgang til klimatilpasning, som vi ser i dag. Er der brug for en formalisering af samarbejdet?…

Det Nationale Klimatopmøde i Lemvig d. 17.-18. august 2022

Igen i år slår klimatorium i Lemvig dørenen op for Det nationale Klimatopmøde. Klimatopmødet, der afholdes d. 17. og 18. august 2022, har i år hovedtemaet: Jorden i balance – Fra forbrugssamfund til regenerativt samfund – fra udfordring til mulighed. På konferencens første dag kører der 4 sideløbende fagspor indenfor temaerne: Cirkulær økonomi, Co2 reduktion,…

Kampen om fordeling af vandet

DNNK inviterer i samarbejde med Region Hovedstaden og Sjælland til en inspirerende og spændende eftermiddag, hvor der sættes fokus på Kampen om fordeling af vandet. Tid: Torsdag den 8. september kl. 12.00 – 15.30. Sted: Region Sjælland, Sorø At vand er vigtigt, er selvindlysende. Alle samfundets og naturens funktioner er afhængige af vand. Herhjemme er…

Interessentinddragelse v. Ole Fryd, lektor ved Københavns Universitet

”Det bedste er at starte med en oversvømmelse”, sådan lyder anbefalingen fra Ole Fryd, lektor ved Københavns Universitet, i dette oplæg om interessentinddragelse i klimatilpasning. Hør også, hvornår og hvordan man bedst inddrager interessenter samt om det ”gap”, der er at finde mellem borgernes interesse i klimatilpasning og den politiske bevågenhed på emnet. Se videoen…

Finansiering af klimatilpasning ved seniorforsker Toke Emil Panduro, Aarhus Universitet

Er Kommunekredit vejen frem, når det gælder finansieringen af klimatilpasning? Det argumenterer Toke Emil Panduro, seniorforsker ved Aarhus Universitet, for i dette oplæg. Toke kommer også ind på, hvilke andre finansieringsmodeller man tidligere har brugt i klimatilpasningsprojekter, og hvordan klimatilpasning finansieres i andre lande. Se videoen her > Oplægget er fra politikerkonferencen ’Klimatilpasning på Tværs’…