Jura i Klimatilpasning

Horten afholdt i 2022 en webinarserie i tre dele om klimatilpasning for DNNK’s medlemmer. På webinarene gennemgår advokat og partner Line Markert og advokat Mads Olsen fra Horten centrale reguleringstemaer for kommuner og spildevandsselskaber samt disses rådgivere. I kan se præsentationerne nedenfor under de enkelte webinarer.   Webinar 1: Planlægning af klimatilpasning – forholdet mellem…

Temadag: Klimatilpasning og kystbyerne – Hvad bygger vi på kanten til fremtiden?

Dato: 15. november Tid: kl. 12:30 – 15:30 Sted: Arkitektskolen Aarhus (Auditoriet), Exners Plads 7, 8000 Aarhus C Hvordan indtænker vi det byggede og landskabet sammen i planlægningen og by- og landskabsudviklingen, særligt med de usikkerheder over tid som klimaændringer (og havstigning) medfører? Hvad er adaptive løsninger? Selvom flere rapporter peger på, at tendenserne for havstigning og…

Det Nationale Klimatopmøde 2023

Hybrid konference, 16-17. august i Klimatorium, Danmarks Internationale Klimacenter, Lemvig Det er igen tid til Klimatorium’s populære klimatopmøde, som samler fagpersoner, videninstitutioner, projektledere fra kommuner og erhvervsliv, til at pege på, hvordan vi sammen kan skubbe på og skabe handling. Online kan alle interesserede lytte med og udvide deres viden, både inden for de udfordringer…

DNNK VIP: Vand, Innovation, Pitch i København

Innovation handler om at udvikle en idé, omsætte ideen til en løsning og få den på markedet. DNNK sætter med ”VIP” fokus på nye løsninger indenfor klimatilpasning og vand.   • RobSub – Robotteknologi. • NCC • Eco Island • Rockflow • WaterZerv – InflowGo • CBMC Group – ”Risikokort for grundvand – prototype af…

DNNK præsenterer den nye bestyrelse

Efter en velbesøgt og rigtig god generalforsamling d. 11. maj 2023 kan vi nu præsentere den nye bestyrelse og DNNK’s forpersonskab. Tak for det store engagement og interesse for at bidrage i DNNK’s bestyrelsesarbejde. Indsatsen med at skabe et klimatilpasset Danmark har aldrig været vigtigere end nu, og derfor er det essentielt, at DNNK fortsat…

Pitchevent i København.

Vi søger virksomheder der vil pitche nye innovative løsninger, produkter, teknologier og services indenfor klimatilpasning. DNNK-VIP, Vand, Innovation, Pitch I samarbejde med Dansk Industri afholdes et pitchevent d. 6. juni 2023. Virksomhederne får en unik mulighed for at præsentere deres nye løsninger for forsyningsselskaber, kommuner og rådgivere. Lige nu søger vi virksomheder der vil pitche.…

GIS/DATA/Klimatilpasning

KL og FOSAKO gennemfører frem til sommeren 2023 et kompetenceudviklingsforløb ift. kommunernes arbejde med klimatilpasning. Den primære målgruppe er kommunernes GIS/geodata-medarbejdere, men alle er velkommen til at deltage i vores webinarrække. Webinar Forløbet vil bestå af 5 webinarer, som indrammer opgaverne med klimatilpasningsplaner og udarbejdelse af temaet Klimatilpasning i kommuneplanerne. Alle webinarer starter kl. 9.00,…

Generalforsamling i DNNK, afholdes hos HOFOR, KBH

Dagsorden: I henhold til vedtægterne. Se vedtægterne: link Endelig dagsorden samt revideret underskrevet årsregnskab udsendes senest en uge før generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag sendes til sv@dnnk.dk senest d. 13. april. Opstilling som kandidat…