Klimatilpasning før weekenden – 3 kvarter med forskere og fagfæller

Fredag d. 9. april lagde projektet ”Klimatilpasning på tværs” succesfuldt ud med deres morgenmøderække ”Klimatilpasning før weekenden”. Morgenmøderne skal skabe grobund for, at vi kan udveksle erfaringer og diskutere klimatilpasning på tværs. Vi skaber bro mellem teori og praksis, hvor forskere kan møde kommunale sagsbehandlere. Tag dine daglige problemstillinger og udfordringer med under armen og…

Ordinær Generalforsamling i DNNK

Kære medlem af Det Nationale Netværk for Klimatilpasning – DNNK   Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling Onsdag den 19. maj 2021 kl. 14.00 – 17.00 Generalforsamlingen afholdes på Energi & Vand, Roskildevej 213, 2500 Valby alternativt på Teknologisk Institut, Høje Taastrup. Restriktioner i forbindelse med COVID-19 kan betyde at antallet af medlemmer, der må…

Arrangementer i DNNK

Vi håber I allerede har stiftet bekendtskab med DNNKs arrangementer. Af årsager I alle kender, har de fleste arrangementer været digitale. Sådan fortsætter 2021 også. 2021 bliver et spændende år, ikke mindst fordi staten skal i gang med at udarbejde en national klimatilpasningsplan. Vi håber, at vores arbejde her i DNNK kan bidrage med viden til dette arbejde. Som de kloge siger:…

Særlig fokus på kyster i 2021

DNNK har i 2021 speciel faglig fokus på sikring og tilpasning af de danske kyster, hvor der er et stort behov for kompetenceopbygning, vidensopbygning og koordinering i lighed med hvad der er sket for regnvand og skybrud over de seneste år. I den forbindelse inviterer DNNK til to God morgen Webinarer den 7. og 14.…

Opsamling: Temadag om kystforvaltning og klimatilpasning

DNNK og C2CCC inviterede onsdag den 9. december 2020 til virtuel temadag om kystforvaltning og klimatilpasning langs de danske kyster. Dagen blev bl.a. brugt til at evaluere og diskutere kommunernes nye rolle som kystforvaltere, deriblandt overdragelsen af det nye ansvarsområde samt udfordringer og muligheder i de nye opgaver. Derudover blev vi præsenteret for en række…

Gratis augmented reality LAR-app

KLIKOVAND – som nu er en del af DNNK – søsatte et pilotprojekt, der skulle gøre det lettere for planlæggere i kommune og forsyning at have en dialog med borgere om klimatilpasning. Resultatet af dette blev udviklingen af en app, der via Augmented Reality kunne visualisere LAR-løsninger. Appen blev udviklet af Intertisement i samarbejde med en følgegruppe af professionelle fagfolk…

Høringssvar til ny lovgivning om klimatilpasning

I maj 2020 blev der indgået politisk aftale om bedre klimatilpasning af Danmark. På den baggrund har Energistyrelsen sendt udkast til lov om spildevandsforsyningernes klimatilpasning, samt efterfølgende 5 underliggende bekendtgørelser, i høring.   Overordnet hilser DNNK en revision af lovgivningen omkring klimatilpasning velkommen. Lovforslaget og de tilhørende bekendtgørelser, indeholder dog også flere elementer, der ikke fremmer klimatilpasningen. Se DNNKs…

Godmorgen med DNNK

Siden sommeren 2020 har DNNK haft afholdt en række digitale arrangementer kaldet ”Godmorgen med DNNK”. Det er oftest en time fra morgenstunden, gerne fra kl. 8-9. Formålet er at give deltagerne en smagsprøve, eller en kort introduktion, til forskellige emner og temaer. Der har været utrolig flot tilslutning til arrangementerne, og vi fortsætter derfor med…