Byudvikling i forbindelse med stormflods- og kystsikring af byer – hybridseminar

DNNK inviterer til hybrid-arrangement, så du enten kan deltage fysisk i Taastrup, eller online. Havvandet stiger, og klimaforandringer betyder, at vi i fremtiden vil opleve højere vandstande og flere og voldsommere stormfloder med store skader til følge. På dette arrangement sætter vi fokus på stormflods-, og kystsikring i forbindelse med byudvikling af de danske kystbyer.…

Tech Talk: KLIMASKÆRMEN – LAR indbygget i støjskærme

12. oktober 2022, kl. 12:15 – 13:00 På dagens Tech Talk vil Marina Bergen Jensen fra Københavns Universitet og Vibe Falk fra Pilebyg fortælle om den innovative naturbaserede klimatilpasningsløsning ”Klimaskærmen”, som er bygget og testet ved Folehaven i København. Klimaskærmen er designet i biogene byggematerialer og kan med beplantning bidrage til øget biodiversitet, samtidig med…

VIP – Vand, Innovation, Pitch

VIP for alle! Vi søger virksomheder der har nye innovative løsninger, produkter, teknologier og services til klimatilpasning. DNNK VIP er ”Vand, Innovation, Pitch” Virksomhederne får en unik mulighed for at præsentere deres nye løsninger for forsyningsselskaber, kommuner og rådgivere. Første VIP afvikles i Aarhus sammen med Water Valley Denmark og senere på efteråret i København.…