Öresund – the water wise region

Øresundsregionen står i dag overfor svære klimarelaterede udfordringer. Både DMI (Dansk Meteorologiske Institut)
og SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut) forudsiger, at intensiteten af ekstreme skybrud og oversvømmelser kan stige med op til 40 % inden for 50 år, i forhold til reference perioden 1961-1990. Det anslås også, at den såkaldte 10-årsregn forventes at stige med cirka 10%,
og hyppigheden for 20-årsregn forventes af falde til 6-10 år i sommerperioden og helt ned til 2-4 år i vinterperioden.

Sættes denne intensivering i antal af ekstreme nedbørshændelser overfor perioder med ekstrem tørke i regionen, må vi have fokus på disse problemer, der kan medføre store samfundsmæssige konsekvenser. Arbejdet med klimatilpasning bliver essentiel for at få et klimarobust samfund.

Risici for infrastruktur, ejendomme og økosystemer

Konsekvenserne af intensiveringen i antal af ekstreme nedbørshændelser og øgede tørkeperioder er bl.a.
skader på kritisk infrastruktur og ejendomme, faldende høstudbytte, tab af biodiveristet, øget risiko for
naturbrande, og belastning af forsyningssystemerne og stigende forurening i Østersøen har f.eks. begrænset
styring af regnvand, hvis renseanlæggene er belastede.

ÖReWise bygger bro mellem danske og svenske aktører

På den baggrund har Øresundsregionen brug for at mobilisere en række initiativer, anvende ny forskning, udvikle nye
samarbejdsmodeller og implementere innovative løsninger både i byerne og omkringliggende områder (f.eks.
havneområder og kyster). Dette store behov for at klimatilpasse regionen er baggrunden for Interreg brobygningsprojektet
ÖReWise.

DNNK med i Interreg projekt

DNNK har hjulpet Greater Copenhagen med at få etableret et Memorandum of Understanding om Klimatilpasning (MoU) – som er en udfoldelse af det Green Charter,…

Detaljer

Om SWR

SWR’s rolle i ÖReWise Sweden Water Research (SWR) är ett forsknings- och utvecklingsbolag som ägs av NSVA, Sydvatten och VA SYD och har till uppgift…

Detaljer

Om DNNK

Om DNNK’s rolle i ÖReWise Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK) arbejder med alle aspekter af klimatilpasning, skybrud, tørke og sikring af rent drikkevand .…

Detaljer

ÖReWises hovedformål er at danne grundlaget for et hovedprojekt, der udvikler, implementerer og fremmer markedsdreven opskalering af løsninger inden for helhedsorienteret klimatilpasning. Geografien står over for store samfundsinvesteringer, som samtidig rummer potentiale for innovative løsninger inden for bl.a. data, og kan blive et living lab, hvor nye skalerbare løsninger afprøves og samtidig er et showroom for udenlandske erhvervsdelegationer.

ÖReWise er støttet af Interreg og drives af Sweden Water Reseach (lead) og DNNK.

Kontakt

Søren Kasper Heinecke,

skh@dnnk.dk

+453020 4508