Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK)

Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK) blev etableret den 5. februar 2020.

Det skete med udgangspunkt i ønsket om at konsolidere eksisterende netværk og projekter inden for klimatilpasning – i første omgang ved at sammenlægge fire netværk: CALL Copenhagen, INUNDO, KLIKOVAND og Vand i Byer. Netværket etablerede også samtidigt et tæt samarbejde med projektet Coast to Coast Climate Change (C2C CC).

Samtidig var etableringen et svar på den samfundsmæssige interesse for og forståelse af, at alle gode kræfter må arbejde sammen på tværs af fag og organisationer for at håndtere klimatilpasningerne. Klimatilpasning handler i DNNK-sammenhæng om at se på hele vandets kredsløb, og derigennem holde fokus på samfundets tilpasning til de klimaændringer, der forventes over de kommende årtier – altså hvordan vi håndterer eksisterende eller forventede effekter af klimaændringer og mindsker skaden eller udnytter fordelene ved klimaforandringer.

Visionen i DNNK er: Et klimatilpasset Danmark.

Vores mission er at skabe, samle og dele viden og løsninger.

DNNK arbejder med tre fokusområder, som vi kalder Forskning & udvikling, Projekter og Arrangementer.

Vil du læse vores Årsberetning eller Strategi 2025, kan du finde dem nederst på denne side >

Forskning og udvikling

 

Netværket samler og formidler nyeste viden om klimatilpasning fra vidensinstitutioner, myndigheder, forsyningsselskaber og virksomheder og støtter ny forskning.

Projekter

 

Netværket fungerer som et “living lab” for bæredygtig klimatilpasning, der bringer kommuner, forsyninger, vidensinstitutioner, leverandører og borgergrupper sammen om at udvikle løsninger til gavn for hele samfundet.

Kompetenceløft

 

En vigtig opgave for netværket er at dele og dokumentere viden, erfaringer og værktøjer til støtte for konkret kompetenceudvikling. Det gør vi blandt andet via vores arrangementer og webinarer.

Ledelse og koordination

Steffen Vestergaard

Sekretariatsleder

sv@dnnk.dk
+4540350055

Ulrik Hindsberger

Koordinator for projekter

uhi@teknologisk.dk
+4572202285

Anne Stalk

Koordinator for kompetenceløft

astalk@gladsaxe.dk
+4521673211

P. Michael Øllgaard

Koordinator for medlemmer og drift

pmo@dnnk.dk
+4544950571
+4524893362

skh@dnnk.dk
+4530204508

Bestyrelse

På den stiftende generaforsamling fik Det Nationale Netværk for Klimatilpasning den bedst tænkelige start med valget af en bestyrelse, som er bredt sammensat af repræsentanter fra alle valgbare medlemsgrupper.

Regioner

Dorthe Selmer, Region Midtjylland (næstforperson)

Pia Buch-Madsen, Region Sjælland

Lotte Krog Iversen, Region Syddanmark

Forsyninger

Frank Brodersen (forperson)

Carsten Nystrup, Novafos

Lars N. Holmegaard, Lemvig Forsyning

Helle Rye Westphall, Frederiksberg Forsyning (suppleant)

Viktoria Plum, Hillerød Forsyning (suppleant)

Kommuner

Niels V. H. Sørensen, Gladsaxe Kommune (næstforperson)

Anders Debel, Holstebro Kommune

Jacob Dahl-Hesselkilde, Frederiksberg Kommune

Vidensinstitutioner

Marina Bergen Jensen, KU

Birgitte Hoffmann, AAU

Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU

Ulrik Hindsberger, TI

Morten Andreas Dahl Larsen, DTU (suppleant)

Virksomheder

Jens Brandt Bering, NIRAS

Jens Rønnow Lønholdt, LYCEUM

Astrid Kock Grusgaard, Nordiq Group

Morten Rask Madsen, BYspektrum

Peter Bassø Duus, Orbicon (suppleant)

Cathrine Leth, VandVender (suppleant)

Andre organisationer

Carl Emil-Larsen, DANVA

Svend-Erik Jepsen, Dansk Industri

Claus Homann, Den Danske Vandklynge

Hanne Lylov Nielsen, KL

Borgerforeninger

Timmo Ritzau, Svineholmens Digelag

Medlemmer

Virksomheder

Addendum

AFRY ApS

Amphi Consult

Arkitema Architects K/S

Atkins Danmark A/S

Axelgaard Engineering IvS

Bovak ApS

Byblomst ApS

Byggros

Byspektrum IVS

CBMC Group ApS

COWI A/S

Danish Water Forum

Danmarks Meteorologiske Institut  (DMI)

Dansk Byplanlaboratorium

DGE Group A/S

Dines Jørgensen & Co. A/S

Eco Island ApS

EnviDan A/S

ESG Matters IVS

Ferskvandscentret og AQUA

Fonden Teknologirådet

FURUNO DANMARK A/S

GeoGenvand.dk

Geokon A/S

Ghform

Green Agenda

GRØNBECH & SØNNER A/S

HARTVIG CONSULT, Rådgivende Ingeniører

HauCon A/S

Horten Advokatpartnerselskab

LARKOM ApS

LASSEN LANDSKAB AS

Leca Danmark A/S

LNH water

LYCEUM Innovation and Process Consultancy

Lyngkilde Rådgivende Ingeniører FRI

Malmos A/S

Marine Science & Consulting ApS

Mattle Natur & Anlæg Aps

NATOUR

NCC Industry A/S

NIELS LÜTZEN landskabsarkitekter ApS

Niras

NORDIQ GROUP A/S KØBENHAVN

NORRØN ApS

Nyrup Plast A/S

OKNygaard A/S

Pilebyg A/S

PKP Regnvandsteknik

Ramböll

Realise ApS

Rockwool BV / Lapinus

SCALGO ApS

SCHULZE+ GRASSOV

Schønherr A/S

SLL Consult

Sweco Danmark A/S

The Pixel Hive

Thing og Brandt Landskab

Tyréns A/S

Urland Aps

Vandvender Aps

Vanman ApS

WaterZerv

wave solutions

Wissenberg A/S

WSP Danmark (tidl. Orbicon)

Ythat?

Kommuner

Albertslund Kommune

Allerød Kommune

Ballerup Kommune

Bornholms Regionskommune

Brøndby Kommune

Dragør Kommune

Egedal Kommune

Fredensborg Kommune

Frederiksberg Kommune

Frederiksund Kommune

Furesø kommune

Gentofte kommune

Gladsaxe Kommune

Greve Kommune

Gribskov Kommune

Guldborgsund Kommune

Halsnæs Kommune

Hedensted Kommune

Helsingør Kommune

Herlev Kommune

Herning Kommune

Hillerød Kommune

Holstebro Kommune

Hvidovre Kommune

Høje Taastrup Kommune

Hørsholm Kommune

Kolding Kommune

Københavns Kommune

Lejre Kommune

Lemvig Kommune

Lolland Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune

Middelfart Kommune

Norddjurs Kommune

Randers Kommune

Ringsted Kommune

Roskilde Kommune

Rudersdal Kommune

Rødovre Kommune

Samsø Kommune

Silkeborg Kommune

Slagelse Kommune

Stevns Kommune

Tårnby Kommune

Viborg Kommune

Vidensinstitutioner

Arkitektskolen Aarhus

Center for Design, Innovation and Sustainable Transitions

DHI

DTU Miljø

ENERGI & VAND – Greater Copenhagen Living Lab

GEUS

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Institut for Miljøvidenskab

Teknologisk Institut

VIA University College Bygningsingeniøruddannelsen

Aalborg Universitet

Statslige Insitutioner

Miljøstyrelsen

Kystdirektoratet

Regioner

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Forsyninger

Assens Spildevand A/S

Energi Viborg Vand A/S

Fors A/S

Forsyning Helsingør A/S

Fredensborg Forsyning

Frederiksberg Forsyning A/S

Gribvand Forsyning

Halsnæs Spildevand A/S

Hillerød Forsyning

HOFOR A/S

Kalundborg Forsyning A/S

KLAR Forsyning A/S

Lemvig Vand & Spildevand / KLIMATORIUM

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Novafos A/S

Ringsted Forsyning A/S – Spildevand A/S

Samn Forsyning ApS

Silkeborg Forsyning A/S

Skanderborg TA Spildevand ApS

Svendborg Spildevand

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

VandCenter Syd A/S

Andre organisationer

CONCITO

Dansk Industri – Vandvisionen

Dansk Infrastruktur, DI Dansk Byggeri

Danske Regioner

DANVA

Forsikring & Pension

KL

The Greater Copenhagen secretariat

Borgerforeninger

Svineholmens Digelag