Det Nationale Netværk for Klimatilpasning

Vision:

DNNK’s vision er et klimatilpasset Danmark.

Mission:

DNNK’s mission er at skabe, samle og dele viden og løsninger.

Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK) blev stiftet den 5. februar 2020.

Etableringen af DNNK skete med et ønske om at konsolidere en række netværk, programmer og initiativer inden for klimatilpasning. Samtidigt har netværket etableret et tæt samarbejde med strategiske partnere, herunder Coast to Coast Climate Challenge, Greater Copenhagen, vidensinstitutioner og interesseorganisationer.

DNNK blev grundlagt med ønsket om at udvikle den samfundsmæssige forståelse af, og bidrage til, at alle gode kræfter arbejder  sammen  på  tværs  af  fag  og organisationer. Herigennem kan alle i fællesskab bidrage til den store samfundsopgave som klimatilpasning i Danmark er, og vil være i lang tid fremover.

Derfor blev DNNK etableret som et nationalt fagligt netværk, organiseret som en forening som favner alle stakeholders indenfor klimatilpasning – i byerne, i oplandet, ved de danske kyster og åer. Så det handler både om vand fra oven (skybrud), fra siden (stigende havvand) og fra neden (stigende grundvand) samt tørke.

Klimatilpasning handler i DNNK-sammenhæng således om hele vandets kredsløb, og herigennem holde fokus på samfundets tilpasning til de klimaforandringer, der forventes over de kommende årtier. Det handler om, hvordan vi håndterer eksisterende eller forventede effekter af klimaændringer, og mindsker skader og udnytter fordelene ved klimaforandringer.

DNNK er et fagligt fællesskab – et mødested – der favner alle aktører indenfor klimatilpasning. Vi har således samlet viden og alt den nødvendige erfaring, kompetence samt løsninger indenfor klimatilpasning i én fælles nonprofit forening – DNNK.

DNNK sekretariatet

SteffenVestergaard2 - SH
Steffen Vestergaard

Sekretariatsleder

sv@dnnk.dk
+4540350055

MortenHallig2 -SH
Morten Hallig

Medlemsservice

mh@dnnk.dk
+4593902521

Kornelius Pagels

Konsulent

kp@dnnk.dk
+4521520010

Netværksmedarbejdere

PerNørmark
Per Nørmark

Hedensted Kommune

per.normark@hedensted.dk
+4529275033

DNNK’s kystgruppe

ChristianBillundDehlbæk
Christian Billund Dehlbæk

Region Midtjylland

christian.dehlbaek@ru.rm.dk
+4524242269

DNNK’s kystgruppe

AnjaWejs
Anja Wejs

Niras

aws@niras.dk
+4528885720

DNNK’s kystgruppe

KristinaMomsenSloth
Kristina Momsen Sloth

Region Midtjylland

kristina.sloth@ru.rm.dk
+4530959985

DNNK’s kystgruppe

TheisRaaschouAndersen
Theis Raaschou Andersen

VIA University College

 thra@via.dk
+4587554295

UlrikHindsberger
Ulrik Hindsberger

Teknologisk Institut

uhi@teknologisk.dk 
+4572202285

KristofferSindby2
Kristoffer Sindby

OKNygaard A/S

ksi@oknygaard.dk
+4527877463

LinePoulsen
Line Højgaard Poulsen

Novafos

lhp@novafos.dk
+4544208000

Anna Bredahl Elkjær

Kystdirektoratet

anbre@kyst.dk
+45 23 35 83 05

Carsten Fjorback

COWI A/S


Podcastredaktionen

Anja Thrane H. Thomsen

WSP Danmark A/S

anja.thomsen@wsp.com
+4530662155

Amanda Megan Smith

COWI A/S

amst@cowi.com

Ditte Marie Reinholdt Jensen

HOFOR A/S

ditjen@hofor.dk
+4527953317

Bestyrelse

Herunder kan du se DNNK’s bestyrelsesmedlemmer og suppleanter valgt på generalforsamling d. 11. maj 2023

Regioner

Christian Andersen, Danske Regioner

Agnieszka T. Bentzen, Region Syd

Kommuner

Forperson Niels V. Haar Sørensen, Gladsaxe Kommune

Anders Debel, Holstebro Kommune

Henriette Hall-Andersen, Københavns Kommune

Jacob Dahl-Hesselkilde, Frederiksberg Kommune (suppleant)

Virksomheder

Næstforperson Bo Brøndum Pedersen, Bovak ApS

Morten Rask Madsen, BYspektrum

Jens Brandt Bering, NIRAS

Morten Rungø, Envidan

Førstesuppleant, Frank Brodersen, HDBI

Andensuppleant, Carsten Fjorback, COWI

Tredjesuppleant, Karsten Arnbjerg-Nielsen, Rambøll

Forsyninger

Næstforperson Anja Collin Højen, HOFOR

Carsten Nystrup, Novafos

Lars N. Holmegaard, Lemvig Forsyning

Victoria Plum, Halsnæs Forsyning (suppleant)

Vidensinstitutioner

Marina Bergen Jensen, KU

Maj-Britt Quitzau, AAU

Peter Steen Mikkelsen, DTU

Ulrik Hindsberger, TI

Andre organisationer

Helle Katrine Andersen, DANVA

Svend-Erik Jepsen, Dansk Industri

Lars Kaalund, KL

Udvalg under DNNK

Medlemmer

Virksomheder

AFRY ApS

Amphi Consult

Arkitema Architects K/S

Atkins Danmark A/S

Bovak ApS

Axelgaard Engineering

Byblomst ApS

Byggros

Byspektrum

CBMC Group ApS

COWI A/S

CWare

Danish Water Forum

Dansk Byplanlaboratorium

Dansk Miljørådgivning A/S

Deas A/S

Dines Jørgensen & Co. A/S

DRYP A/S

Eco Island ApS

EnviDan A/S

ESG Matters

Ferskvandscentret og AQUA

Fonden Teknologirådet

FURUNO DANMARK A/S

Gaihede A/S

Genvand.dk

Geo

Geokon A/S

Ghform

GRØNBECH & SØNNER A/S

HARTVIG CONSULT, Rådgivende Ingeniører

Horten Advokatpartnerselskab

LARKOM ApS

Leca Danmark A/S

LNH water

Lyngkilde Rådgivende Ingeniører FRI

Malmos A/S

Marine Science & Consulting ApS

Mattle Natur & Anlæg Aps

NATOUR

NCC Industry A/S

NIELS LÜTZEN landskabsarkitekter ApS

Niras A/S

NORDIQ GROUP A/S KØBENHAVN

Nyrup Plast A/S

OKNygaard A/S

PKP Regnvandsteknik

Ramböll A/S

Realise ApS

Rockwool BV / Lapinus

SCALGO ApS

SCHULZE+ GRASSOV

Schønherr A/S

Sweco Danmark A/S

Thing og Brandt Landskab

Urland Aps

Vanman ApS

WaterZerv

Wissenberg A/S

WSP Danmark (tidl. Orbicon)

Ythat?

Kommuner

Albertslund Kommune

Allerød Kommune

Ballerup Kommune

Bornholms Regionskommune

Brøndby Kommune

Dragør Kommune

Fredensborg Kommune

Frederiksberg Kommune

Frederiksund Kommune

Furesø kommune

Gentofte kommune

Gladsaxe Kommune

Greve Kommune

Gribskov Kommune

Guldborgsund Kommune

Halsnæs Kommune

Hedensted Kommune

Helsingør Kommune

Herlev Kommune

Herning Kommune

Hillerød Kommune

Holstebro Kommune

Hvidovre Kommune

Høje Taastrup Kommune

Hørsholm Kommune

Kolding Kommune

Københavns Kommune

Lejre Kommune

Lemvig Kommune

Lolland Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune

Middelfart Kommune

Norddjurs Kommune

Odder Kommune

Odsherred Kommune

Randers Kommune

Ringsted Kommune

Roskilde Kommune

Rudersdal Kommune

Rødovre Kommune

Samsø Kommune

Silkeborg Kommune

Slagelse Kommune

Stevns Kommune

Struer Kommune

Svendborg Kommune

Syddjurs Kommune

Tårnby Kommune

Vejen Kommune

Vejle Kommune

Vesthimmerland Kommune

Viborg Kommune

Aarhus Kommune

Vidensinstitutioner

Arkitektskolen Aarhus

Aalborg Universitet

Københavns Universitet

Aarhus Universitet

VIA University College

DTU

DHI

GEUS

SEGES

Teknologisk Institut

Statslige Insitutioner

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Kystdirektoratet

Miljøstyrelsen

Regioner

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Forsyninger

Assens Spildevand A/S

Energi Viborg Vand A/S

Fors A/S

Forsyning Helsingør A/S

Fredensborg Forsyning

Frederiksberg Forsyning A/S

Gribvand Forsyning

Halsnæs Spildevand A/S

Herning Vand A/S

Hillerød Forsyning

HOFOR A/S

Kalundborg Forsyning A/S

KLAR Forsyning A/S

Lemvig Vand & Spildevand / KLIMATORIUM

Lolland Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Novafos A/S

Ringsted Forsyning A/S – Spildevand A/S

Samn Forsyning ApS

Silkeborg Forsyning A/S

Skanderborg TA Spildevand ApS

Svendborg Spildevand

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

VandCenter Syd A/S

Andre organisationer

CONCITO

Dansk Industri

Danske Regioner

DANVA

Forsikring & Pension

KL

The Greater Copenhagen secretariat

Borgerforeninger

Vedtægter, valgregulativ og kontingent

Du kan læse vores vedtægter her >

Du kan læse vores valgregulativ her >

Du kan se vores kontingentstruktur her >

Årsberetninger

Læs Årsberetningen for 2022 her >

Læs Årsberetningen for 2021 her >

Læs Årsberetningen for 2020 her >

Referater fra generalforsamlinger

Referat fra ordinær generalforsamling d. 11. maj 2023 >

Referat fra ordinær generalforsamling d. 18. maj 2022 >

Referat fra ordinær generalforsamling d. 19. maj 2021 >

Referat fra stiftende generalforsamling d. 5. februar 2020 >

Bestyrelsesreferater

Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. november 2023 >

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. september 2023 >

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. april 2023 >

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. marts 2023 >

Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. november 2022 >

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. august 2022 >

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. april 2022 >

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. februar 2022 >