Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK)

Danmark og resten af verden står overfor massive investeringer i klimatilpasning i de kommende årtier. Det kræver, at kompetencer og viden på området bliver samlet og styrket. Derfor samler en lang række offentlige og private organisationer sig i Det Nationale Netværk for Klimatilpasning.

Det Nationale Netværk for Klimatilpasning har til formål at fremme en helhedsorienteret klimatilpasning af Danmark.

DNNK arbejder inden for tre forretningsområder, som vi kalder Forskning & udvikling, Projekter og Kompetenceløft.

Forskning og udvikling

 

Netværket samler og formidler nyeste viden om klimatilpasning fra vidensinstitutioner, myndigheder, forsyningsselskaber og virksomheder og støtter ny forskning.

Et eksempel er et aktuelt projekt på Københavns Universitet, som sætter tal på, hvad stormflod koster samfundet – ikke bare når stormfloden kommer, men også når huspriser rasler ned og borgere bliver syge af at leve med risikoen for oversvømmelser.

Projekter

 

Netværket fungerer som et “living lab” for bæredygtig klimatilpasning, der bringer kommuner, forsyninger, vidensinstitutioner, leverandører og borgergrupper sammen om at udvikle løsninger til gavn for hele samfundet.

Det er for eksempel lokale magasinløsninger, hvor vandet kan samles op, eller nye teknologier, der kan rense beskidt vejvand, som netværket arbejder med at udvikle i samarbejde med både store og små virksomheder

Kompetenceløft

 

En vigtig opgave for netværket er at samle og dokumentere viden, erfaringer og værktøjer til støtte for konkret kompetenceudvikling.

Netværket har for eksempel støttet afholdelsen af den første nationale konference for klimatilpasning, der i 2019 med stor succes samlede over 300 fagfolk fra hele landet, og netværket tilbyder løbende en række temadage, gå hjem-møder og kursusmuligheder til netværkets medlemmer.

Organisering

Netværket drives af fire netværkskoordinatorer,

Ulrik Hindsberger

Forskningsprojekter

uhi@teknologisk.dk
+4572202285

Ole Larsen

Udviklingsprojekter

olar@hofor.dk
+4527954260

Kristoffer Amlani Ulbak

Kompetenceløft

kru@teknologisk.dk
+4572201519

P. Michael Øllgaard

Medlemmer og Koordinering

pouoll@hofor.dk
+4524893362

en række kompetente ressourcepersoner,

Alexander Hauer, HOFOR

Anja Wejs Larsen, Region Midt

Anne Stalk, Gladsaxe Kommune

Birgitte Hoffmann, AAU

Cathrine Leth, Vandvender

Jens Lønholdt, Lyceum

Jens Prisum, Prisum Miljø

Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU

Katrine Nielsen, DTU

Kristina Buus Kjær, DHI

Marie-Louise Andersen, Hillerød Forsyning

Marina Bergen Jensen, KU

Peter Engelund Holm, KU

Signe Boelsmand, Sweco

Søren Kasper Heinecke, HOFOR

samt netværkets bestyrelse

På den stiftende generaforsamling fik Det Nationale Netværk for Klimatilpasning den bedst tænkelige start med valget af en bestyrelse, som er bredt sammensat af repræsentanter fra alle valgbare medlemsgrupper.

Regioner

Dorthe Selmer, Region Midtjylland (næstforperson)

Pia Buch-Madsen, Region Sjælland

Lotte Krog Iversen, Region Syddanmark

Forsyninger

Frank Brodersen (forperson), HOFOR

Carsten Nystrup, Novafos

Lars N. Holmegaard, Lemvig Forsyning

Helle Rye Westphall, Frederiksberg Forsyning (suppleant)

Viktoria Plum, Hillerød Forsyning (suppleant)

Virksomheder

Jens Brandt Bering, NIRAS

Per Dollerup Mikkelsen, Wavin Group

Jens Rønnow Lønholdt, LYCEUM

Astrid Kock Grusgaard, SWECO

Peter Bassø Duus, Orbicon (suppleant)

Cathrine Leth, VandVender (suppleant)

Morten Madsen, Byspektrum (suppleant)

Borgerforeninger

Timmo Ritzau, Svineholmens Digelag

Peter de Mayo Billev, Vejlauget, Bognæs Gamle Strandvej, Tuse Næs (suppleant)

Kommuner

Niels V. H. Sørensen, Gladsaxe Kommune (næstforperson)

Janus Christoffersen, Københavns Kommune

Anders Debel, Holstebro Kommune

Jacob Dahl-Hesselkilde, Frederiksberg Kommune (suppleant)

Vidensinstitutioner

Marina Bergen Jensen, KU

Birgitte Hoffmann, AAU

Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU

Ulrik Hindsberger, TI

Morten Andreas Dahl Larsen, DTU (suppleant)

Andre organisationer

Carl Emil-Larsen, DANVA

Svend-Erik Jepsen, Dansk Industri

Claus Homann, Den Danske Vandklynge

Lars Kaalund, KL

Marlene Lisa Eriksen, Forsikring & Pension