Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK)

Danmark og resten af verden står overfor massive investeringer i klimatilpasning i de kommende årtier. Det kræver, at kompetencer og viden på området bliver samlet og styrket. Derfor samler en lang række offentlige og private organisationer sig i Det Nationale Netværk for Klimatilpasning.

Det Nationale Netværk for Klimatilpasning har til formål at fremme en helhedsorienteret klimatilpasning af Danmark.

DNNK arbejder inden for tre forretningsområder, som vi kalder Forskning & udvikling, Projekter og Kompetenceløft.

Forskning og udvikling

 

Netværket samler og formidler nyeste viden om klimatilpasning fra vidensinstitutioner, myndigheder, forsyningsselskaber og virksomheder og støtter ny forskning.

Et eksempel er et aktuelt projekt på Københavns Universitet, som sætter tal på, hvad stormflod koster samfundet – ikke bare når stormfloden kommer, men også når huspriser rasler ned og borgere bliver syge af at leve med risikoen for oversvømmelser.

Projekter

 

Netværket fungerer som et “living lab” for bæredygtig klimatilpasning, der bringer kommuner, forsyninger, vidensinstitutioner, leverandører og borgergrupper sammen om at udvikle løsninger til gavn for hele samfundet.

Det er for eksempel lokale magasinløsninger, hvor vandet kan samles op, eller nye teknologier, der kan rense beskidt vejvand, som netværket arbejder med at udvikle i samarbejde med både store og små virksomheder

Kompetenceløft

 

En vigtig opgave for netværket er at samle og dokumentere viden, erfaringer og værktøjer til støtte for konkret kompetenceudvikling.

Netværket har for eksempel støttet afholdelsen af den første nationale konference for klimatilpasning, der i 2019 med stor succes samlede over 300 fagfolk fra hele landet, og netværket tilbyder løbende en række temadage, gå hjem-møder og kursusmuligheder til netværkets medlemmer.

Organisering

Ledelse og koordination

Ole Larsen

Sekretariatsleder og koordinator for udviklingsprojekter

olar@hofor.dk
+4527954260

Ulrik Hindsberger

Koordinator for forskningsprojekter

uhi@teknologisk.dk
+4572202285

Anne Stalk

Koordinator for kompetenceløft

astalk@gladsaxe.dk
+4521673211

P. Michael Øllgaard

Koordinator for drift

pouoll@hofor.dk
+4524893362

Netværksmedarbejdere

Alexander Hauer, HOFOR

Anja Wejs Larsen, Region Midt

Anne Stalk, Gladsaxe Kommune

Birgitte Hoffmann, AAU

Cathrine Leth, Vandvender

Diana Boje, Teknologisk Institut

Jens Lønholdt, Lyceum

Jens Prisum, Prisum Miljø

Julie Kirk Elbrønd, Region Hovedstaden

Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU

Katrine Nielsen, Teknologisk Institut

Kristina Buus Kjær, DHI

Maria Burup, Teknologisk Institut

Marie-Louise Andersen, Hillerød Forsyning

Marina Bergen Jensen, KU

Michael Øllgaard, HOFOR

NN, Klimatoriet

Ole Larsen, HOFOR

Peter Engelund Holm, KU

Ronja Helleshøj Sørensen, Region Hovedstaden

Signe Boelsmand, Sweco

Søren Kasper Heinecke, HOFOR

Theis Raaschou Andersen, Via University

Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut

Bestyrelse

På den stiftende generaforsamling fik Det Nationale Netværk for Klimatilpasning den bedst tænkelige start med valget af en bestyrelse, som er bredt sammensat af repræsentanter fra alle valgbare medlemsgrupper.

Regioner

Dorthe Selmer, Region Midtjylland (næstforperson)

Pia Buch-Madsen, Region Sjælland

Lotte Krog Iversen, Region Syddanmark

Forsyninger

Frank Brodersen (forperson), HOFOR

Carsten Nystrup, Novafos

Lars N. Holmegaard, Lemvig Forsyning

Helle Rye Westphall, Frederiksberg Forsyning (suppleant)

Viktoria Plum, Hillerød Forsyning (suppleant)

Virksomheder

Jens Brandt Bering, NIRAS

Jens Rønnow Lønholdt, LYCEUM

Astrid Kock Grusgaard, Nordiq Group

Morten Rask Madsen, BYspektrum

Peter Bassø Duus, Orbicon (suppleant)

Cathrine Leth, VandVender (suppleant)

Borgerforeninger

Timmo Ritzau, Svineholmens Digelag

Kommuner

Niels V. H. Sørensen, Gladsaxe Kommune (næstforperson)

Anders Debel, Holstebro Kommune

Jacob Dahl-Hesselkilde, Frederiksberg Kommune

Vidensinstitutioner

Marina Bergen Jensen, KU

Birgitte Hoffmann, AAU

Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU

Ulrik Hindsberger, TI

Morten Andreas Dahl Larsen, DTU (suppleant)

Andre organisationer

Carl Emil-Larsen, DANVA

Svend-Erik Jepsen, Dansk Industri

Claus Homann, Den Danske Vandklynge

Lars Kaalund, KL

Marlene Lisa Eriksen, Forsikring & Pension

Medlemmer

Regioner

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Forsyninger

Assens Spildevand A/S

Energi Viborg Vand A/S

Fors A/S

Forsyning Helsingør A/S

Fredensborg Forsyning

Frederiksberg Forsyning A/S

Gribvand Forsyning

Halsnæs Spildevand A/S

Hillerød Forsyning

HOFOR A/S

KLAR Forsyning A/S

Lemvig Vand & Spildevand / KLIMATORIUM

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Novafos A/S

Ringsted Forsyning A/S – Spildevand A/S

Samn Forsyning ApS

Silkeborg Forsyning A/S

Skanderborg TA Spildevand ApS

Svendborg Spildevand

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

VandCenter Syd A/S

Virksomheder

Addendum

Amphi Consult

Arkitema Architects K/S

Atkins Danmark A/S

Axelgaard Engineering IvS

Bovak ApS

Byblomst ApS

Byggros

Byspektrum IVS

CBMC Group ApS

COWI A/S

Danish Water Forum

Danmarks Meteorologiske Institut  (DMI)

Dansk Byplanlaboratorium

DGE Group A/S

Dines Jørgensen & Co. A/S

EnviDan A/S

ESG Matters IVS

Ferskvandscentret og AQUA

Fonden Teknologirådet

Genvand.dk

Geo

Geokon A/S

Ghform

GRØNBECH & SØNNER A/S

HARTVIG CONSULT, Rådgivende Ingeniører

HauCon A/S

Horten Advokatpartnerselskab

LARKOM ApS

LASSEN LANDSKAB AS

Leca Danmark A/S

LNH water

LYCEUM Innovation and Process Consultancy

Lyngkilde Rådgivende Ingeniører FRI

Malmos A/S

Marine Science & Consulting ApS

Mattle Natur & Anlæg Aps

NATOUR

NIELS LÜTZEN landskabsarkitekter ApS

Niras

NORDIQ GROUP A/S KØBENHAVN

NORRØN ApS

Nyrup Plast A/S

OKNygaard A/S

Pilebyg A/S

PKP Regnvandsteknik

Ramböll

Realise ApS

Rockwool BV / Lapinus

SCHULZE+ GRASSOV

Schønherr A/S

Sweco Danmark A/S

Thing og Brandt Landskab

Tyréns A/S

Vandvender Aps

Vanman ApS

WaterZerv

Wissenberg A/S

WSP Danmark (tidl. Orbicon)

Kommuner

Albertslund Kommune

Allerød Kommune

Ballerup Kommune

Brøndby Kommune

Dragør Kommune

Egedal Kommune

Fredensborg Kommune

Frederiksberg Kommune

Frederiksund Kommune

Furesø kommune

Gentofte kommune

Gladsaxe Kommune

Greve Kommune

Gribskov Kommune

Guldborgsund Kommune

Halsnæs Kommune

Hedensted Kommune

Helsingør Kommune

Herlev Kommune

Herning Kommune

Hillerød Kommune

Holstebro Kommune

Hvidovre Kommune

Høje Taastrup Kommune

Hørsholm Kommune

Kolding Kommune

Københavns Kommune

Lejre Kommune

Lemvig Kommune

Lolland Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune

Middelfart Kommune

Norddjurs Kommune

Randers Kommune

Ringsted Kommune

Roskilde Kommune

Rudersdal Kommune

Rødovre Kommune

Samsø Kommune

Silkeborg Kommune

Slagelse Kommune

Stevns Kommune

Viborg Kommune

Vidensinstitutioner

Arkitektskolen Aarhus

Center for Design, Innovation and Sustainable Transitions

DHI

DTU Miljø

GEUS

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Institut for Miljøvidenskab

Teknologisk Institut

VIA University College Bygningsingeniøruddannelsen

Aalborg Universitet

Andre organisationer

CONCITO

Dansk Industri – Vandvisionen

Dansk Infrastruktur, DI Dansk Byggeri

Danske Regioner

DANVA

Forsikring & Pension

KL

Borgerforeninger

Svineholmens Digelag