Om DNNK

Om DNNK’s rolle i ÖReWise Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK) arbejder med alle aspekter af klimatilpasning, skybrud, tørke og sikring af rent drikkevand . DNNK tager afsæt i at skabe, samle og dele viden, så Danmark rustes bedst muligt til innovative, smarte og samfundsøkonomiske fordelagtige løsninger, som også rummer et kommercielt potentiale, således at…