Vil du være en del af netværket?

Her på siden kan du læse mere om de forskellige medlemskaber og melde dig ind.

Er du i tvivl om din organisation er medlem, kan du se nuværende medlemmer her >

Er du eller din organisation interesseret i at blive medlem af DNNK?

Kontakt Sekretariatsleder Steffen Vestergaard og hør mere om fordelene ved medlemskab,

Mail: sv@dnnk.dk

Tlf.: +4540350055

Medlemstyper og fordele

Basis medlemskab

Et basismedlem får:

  • Gratis adgang for to deltagere ved digitale arrangementer og op til to fysiske møder/arrangementer årligt

Udvidet medlemskab

Et udvidet medlemskab giver:

  • Gratis adgang til alle DNNK-arrangementer inden for kompetenceudvikling
  • Gratis adgang for alle organisationens medarbejdere, til såvel digitale og fysiske møder og arrangementer1

Sponsorat

Metropol sponsorat

Store kommuner og forsyningsselskaber med flere kommuner som ejere

 

Virksomhedssponsorat

Virksomheder, der støtter med 10 gange deres kontingent eller mere

Sponsorer får udover alle rettigheder under udvidet medlemskab:

  • Logo på materiale
  • Plads som sponsor ved events
  • Årlig sponsor event

1) Ved særligt omkostningstunge arrangementer og ved overnatning vil der kunne opkræves et deltagergebyr

Regioner er automatisk sponsorer, når regionale projekter etableres gennem netværket. Medlemmer bliver automatisk sponsorer, hvis de i mindst et år indgår i et projekt i netværket og bidrager med mere end 10 gange deres kontingent.

2) Studerende

Medlemskab som studerende giver IKKE stemmeret ved generalforsamling.

Ved fysiske arrangementer har betalende medlemmer fortrinsret.

Du kan læse mere om medlemstyper og kontingentsatser her>

Du kan læse vores vedtægter her>

Du kan læse vores valgregulativ her>

Du kan læse DNNK's Strategi 2025 her>

Læs Årsberetningen for 2021 her >

Læs Årsberetningen for 2020 her >

Læs DNNK's netværksprofil 2021 her >