Vil du være en del af netværket?

Her på siden kan du læse mere om DNNK og den værdi vi tilbyder foreningens medlemmer

Er din organisation allerede medlem? Det kan du se her >

DNNK er medlemmernes forening

DNNK er et fagligt netværk for organisationer og fagpersoner der beskæftiger sig med klimatilpasning og hele vandkredsløbet.

Medlemmerne er kommuner, forsyninger, regioner, virksomheder, vidensinstitutioner og interesseorganisationer.

Medlemmerne tilbydes en perlerække af aktiviteter med fokus på vidensdeling, formidling, læring, kompetenceudvikling og inspiration.

 

Medlemskab

Et udvidet medlemskab giver fuld adgang for alle organisationens medarbejdere til alle aktiviteter uden yderlige deltagerbetaling. medlemmerne inviteres til at deltage i 50+ arrangementer årligt.

Vi har også et lille basismedlemskab, som kun omfatter to personer og færre muligheder for deltagelse.

Se kontingentsatser her

Værditilbud til medlemmerne

Medlemmerne har et stærkt ønske om at have digital adgang til vores arrangementer, så viden formidles så bredt ud som muligt – i respekt for medlemmernes tid. De digitale formater har også den fordel, at medlemmerne efterfølgende kan se og høre optagelserne når det passer i kalenderen.

Nedenfor en kort introduktion til nogle af vores mest populære arrangementsformater.

Til de morgenfriske har vi Godmorgen med DNNK, som sætter fokus på forskellige temaer indenfor klimatilpasning.

 

Til ”frokost” har vi DNNK Tech Talk, hvor nye løsninger og produkter indenfor klimatilpasning bliver præsenteret. Ofte er det virksomheder eller forsyninger der præsenterer.

 

DNNK Masterclass er et online kursusforløb, hvor universiteter og professionshøjskoler underviser medlemmerne i temaer indenfor klimatilpasning. Vi gennemfører 2-3 Masterclass forløb om året.

 

DNNK VIP – Vand, Innovation, Pitch er dels et tilbud til virksomhederne om at præsentere nye løsninger, og i særdeleshed en mulighed for medlemmerne der kan følge med i de nyeste innovative løsninger.

 

Desuden tilbydes en række hel- og halvdags seminarer, gå-hjem-møder samt webinarer med fokus på jura, finansiering, samfundsøkonomi, risikoberegning m.v.

 

Podcasten ”VANDKANTEN” sætter fokus på faglige og samfundsrelevante temaer.

Medlemstyper og fordele

Du kan læse mere om medlemstyper og kontingentsatser her>