Om SWR

SWR’s rolle i ÖReWise Sweden Water Research (SWR) är ett forsknings- och utvecklingsbolag som ägs av NSVA, Sydvatten och VA SYD och har till uppgift att utveckla lösningar på större och mer komplexa problem än vad respektive ägarbolag har kunnat göra för sig. SWR bedriver forsknings-, utvecklings-, och innovationsarbete inom områden som är viktiga ur…