Jura i Klimatilpasning

Horten afholdt i 2022 en webinarserie i tre dele om klimatilpasning for DNNK’s medlemmer. På webinarene gennemgår advokat og partner Line Markert og advokat Mads Olsen fra Horten centrale reguleringstemaer for kommuner og spildevandsselskaber samt disses rådgivere. I kan se præsentationerne nedenfor under de enkelte webinarer.   Webinar 1: Planlægning af klimatilpasning – forholdet mellem…

Temadag: Klimatilpasning og kystbyerne – Hvad bygger vi på kanten til fremtiden?

Dato: 15. november Tid: kl. 12:30 – 15:30 Sted: Arkitektskolen Aarhus (Auditoriet), Exners Plads 7, 8000 Aarhus C Hvordan indtænker vi det byggede og landskabet sammen i planlægningen og by- og landskabsudviklingen, særligt med de usikkerheder over tid som klimaændringer (og havstigning) medfører? Hvad er adaptive løsninger? Selvom flere rapporter peger på, at tendenserne for havstigning og…

Det Nationale Klimatopmøde 2023

Hybrid konference, 16-17. august i Klimatorium, Danmarks Internationale Klimacenter, Lemvig Det er igen tid til Klimatorium’s populære klimatopmøde, som samler fagpersoner, videninstitutioner, projektledere fra kommuner og erhvervsliv, til at pege på, hvordan vi sammen kan skubbe på og skabe handling. Online kan alle interesserede lytte med og udvide deres viden, både inden for de udfordringer…

Potentialer for øget infiltration

Projektformål Formålet er at identificere eventuelle forretningspotentialer for små og mellemstore virksomheder i forlængelse af C23 – Potentialer for øget infiltration. Projektet har fokuseret på at udvikle metoder, som gør nedsivning til et brugbart supplement til byernes øvrige regnvandssystemer. De talrige kortlægninger af undergrunden har vist, at klimatilpasningen kan optimeres i nye udstykninger ved at…

Klimaturisme

Projektformål Formålet er at identificere eventuelle forretningspotentialer for små og mellemstore virksomheder i forlængelse af C24 i C2C CC Klima Historie I Kultur Historie. Forskning viser, at der er sammenhæng mellem lokal identitet og historiske fortællinger; denne sammenhæng bruger C2C CC’s C24 (Klima/Historie) som en platform til at formidle og debattere udfordringer, løsninger og viden…

Klimatorium

Projektformål Klimatorium er blevet opført i forbindelse med C21 i Coast2Coast Climate Challenge – og eksisterer som Danmarks Internationale Klimacenter på havnen i Lemvig. Klimatorium indebærer udstilling, projekter, events, kontorfaciliteter og en bygning, der har arkitektonisk tiltrækningskraft. Missionen er, gennem Quadruple Helix-samarbejder mellem private og offentlige virksomheder, videninstitutioner og civilsamfundet, at udvikle nye løsninger på…

AquaGlobe

Projektformål Skanderborg Forsyning tog, sammen med en række aktører i vandbranchen, initiativ til AquaGlobe i forbindelse med Coast to Coast Climate Challenge (C20). Ambitionen var at skabe et samlingssted og videnscenter for klimatilpasning og vandteknologiske løsninger. AquaGlobe skulle fungere som et sted, hvor private og offentlige partnere fik adgang til indbydende rammer som udgangspunkt for…

Håndbog: Aktørkortlægning og værdiskabende klimatilpasning

Denne håndbog præsenterer en særlig strategisk tilgang, som er udviklet for at fremme værdiskabende løsninger indenfor klimatilpasning. Tilgangen er en udvidet aktørkortlægning til at udvikle strategiske konceptforslag, der skaber værdi for lokalsamfundet. Denne tilgang skal løfte klimatilpasningen fra et forholdsvist teknisk tankesæt til at integrere flere samfundsmæssige og lokale mål. Fundamentet i håndbogen er 8…

Regnvand og LAR løsninger

Regnvand og LAR løsninger Projektformål Formålet er at identificere eventuelle forretningspotentialer for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i forlængelse af C4 i Coast2Coast Climate Challenge (C2C CC) Regnvand og LAR-løsninger. C4 havde til formål at skabe en kapacitetsopbygning i forhold til håndteringen af regnvand og kraftige regnvejrshændelser. Dette ved at indsamle viden fra hele Region…

Permeable belægninger

Permeable belægninger Projektformål Det er formålet at identificere eventuelle forretningspotentialer for små og mellemstore virksomheder i forlængelse af C22 i Coast2Coast Climate Challenge (C2C CC) Klimavejen. Ifølge Vejdirektoratet er Danmark belagt med omtrent 71.000 km vej. Det er 71.000 km, hvor overfladevand ikke har mulighed for at nedsive lokalt. Med fremtidens klima og den øgede…