Godmorgen med DNNK: Organiserings- og finansieringsmodeller til kystbeskyttelsesprojekter

Tværgående samarbejder i kystbeskyttelsesprojekter er vigtige for at kunne opnå helhedsorienterede løsninger. Desværre kan sådanne samarbejder være meget tids- og ressourcekrævende at få etableret og vedligeholdt. Det kan desuden være en udfordring at udvikle finansieringsmodeller, som kan stille alle involverede parter tilfredse. DNNK inviterer derfor til Godmorgen med DNNK, hvor Advokat, Søren Hilbert fra Lundgrens…

Klimatilpasning på Tværs

Skaderne efter oversvømmelser koster samfundet og borgerne dyrt. Alene i hovedstadsområdet kan skader løbe op i over 20 milliarder kroner. Alligevel strander mange klimatilpasningsprojekter fordi der er uenighed om, hvem der skal betale for løsningen, og hvordan den kan finansieres. På den baggrund igangsatte Region Hovedstaden “Klimatilpasning på Tværs” i januar 2020, med det formål…

Byudvikling i forbindelse med stormflods- og kystsikring af byer – hybridseminar

DNNK inviterer til hybrid-arrangement, så du enten kan deltage fysisk i Taastrup, eller online. Havvandet stiger, og klimaforandringer betyder, at vi i fremtiden vil opleve højere vandstande og flere og voldsommere stormfloder med store skader til følge. På dette arrangement sætter vi fokus på stormflods-, og kystsikring i forbindelse med byudvikling af de danske kystbyer.…

Kampen om fordeling af vandet

DNNK har i samarbejde med Region Hovedstaden afholdt en inspirerende og spændende eftermiddag, hvor der blev sat fokus på Kampen om fordeling af vandet. Tid: Torsdag den 8. september kl. 12.00 – 15.30. Sted: Region Hovedstaden, Hillerød At vand er vigtigt, er selvindlysende. Alle samfundets og naturens funktioner er afhængige af vand. Herhjemme er vandmangel…