GIS/DATA/Klimatilpasning

KL og FOSAKO gennemfører frem til sommeren 2023 et kompetenceudviklingsforløb ift. kommunernes arbejde med klimatilpasning. Den primære målgruppe er kommunernes GIS/geodata-medarbejdere, men alle er velkommen til at deltage i vores webinarrække. Webinar Forløbet vil bestå af 5 webinarer, som indrammer opgaverne med klimatilpasningsplaner og udarbejdelse af temaet Klimatilpasning i kommuneplanerne. Alle webinarer starter kl. 9.00,…

DMI’s Klimaatlas udvides med RCP2.6 og nye tal for havniveaustigninger 19 april kl. 12:15 – 13:00

Tid: 19. april 2023, kl. 12:15 – 13:00 DMI præsenterer den nyeste udvidelse af Klimaatlas, hvor det nu er muligt at se indikatorer for fremtidens vejr i Danmark i et lavt, mellemhøjt og højt udledningsscenarie-. DMI præsentere også den nyeste udvidelse med tal for havniveaustigninger fra IPCC’s sjette hovedrapport. Data kan downloades i Klimaatlas for…

Byerne og det stigende havvand

Webinar 1: Risikostyring og sikkerhedsniveau for urban klimatilpasning Sted: online Tidspunkt: torsdag d. 19. januar 2023, kl. 08:00 – 09:00 Kystnære byområder er vanskelige at beskytte mod oversvømmelse og stormflod. Typisk er der mange værdier, der skal beskyttes, og forskellige hensyn der skal tages, når løsninger skal udvikles. Derfor kan det være en fordel at arbejde…

DNNK-Masterclass – en nyt tilbud til DNNK’s medlemmer

DNNK tilbyder i 2023 online masterclasses om klimatilpasning. Masterclass er et mini-kursus, der afholdes af DNNK’s vidensinstitutioner på skift, og første masterclass afholdes af undervisere fra Københavns Universitet.   Målet er at formidle viden om klimatilpasning fra de vidensinstitutioner der er tilknyttet DNNK direkte til vores medlemmer:   Allerede fra 2023 kan du blive opdateret…

Jura i Klimatilpasning

Horten afholdt i 2022 en webinarserie i tre dele om klimatilpasning for DNNK’s medlemmer.   På webinarene gennemgår advokat og partner Line Markert og advokat Mads Olsen fra Horten centrale reguleringstemaer for kommuner og spildevandsselskaber samt disses rådgivere. I kan se præsentationerne nedenfor under de enkelte webinarer.   Webinar 1: Planlægning af klimatilpasning – forholdet…