Nyheder

Grøn Klimaskærm fortsættes hos ENERGI & VAND

Kan vi udnytte byrummet bedre ved at forsinke og fordampe vand i vertikale LAR-løsninger? En testlokation hos Energi og Vand skal gøre os klogere på Grøn Klimaskærm og dets mulige synergieffekter for regnvandshåndtering og byplanlægning. Lokal Afledning af Regnvand (LAR) rummer et stort potentiale for at skabe merværdi i byen gennem etablering af blå og…

Read more

Opsamling fra temadagen “Som dug for solen – fordampningens potentielle rolle i LAR-løsninger”

DNNK inviterede d. 25 juni til det første fysiske arrangement efter coronakrisen. Det handlede om fordampning og LAR. Temadagen Som dug for solen var et blandet lynkursus- og workshop forløb, der tog fat i mekanismerne bag fordampning og vilkårene for at udnytte fordampning som afvandingselement. Download program for dagen her > Dagen var delt i to: 9-12:…

Read more

Tag med DNNK på inspirationstur på Fyn

Vi har alle brug for inspiration, nye faglige vinkler og erfaringsudveksling og gik du glip af studietur til Hovedstadsområdet sidste år? Den 17. september 2020 får du igen chancen for at komme med ud og se smarte løsninger indenfor klimatilpasning. Det er gratis at deltage. Programmet byder på eksempler på klimatilpasning, driftserfaringer og lokal afledning…

Read more

Arrangementer i 2020

Vi har planlagt en lang række aktiviteter i netværket for resten af året. Mange af arrangementerne er der dog ikke sat endelig dato på endnu. Derfor er de ikke kommet i klimakalenderen (www.dnnk.dk/klimakalender). Du kan dog se, hvilke arrangementer vi forventer at afholde her >. Så snart der kommer en dato på arrangementerne, vil de…

Read more

Besøgstjenesten fortsætter – digitalt

Mange internationale besøgende kommer til Danmark i de tidlige sommermåneder, som de sidste år har været højsæson for besøgstjenesten, der med stor succes har været drevet af CALL Copenhagen siden 2017, og nu også er en del af DNNKs mange aktiviteter.  På grund af Corona ser denne sommer dog meget anderledes ud, og besøgstjenesten og dens partnere har været nødt til at finde kreative løsninger for at gennemføre allerede planlagte delegationsbesøg, workshops og temadage. I stedet for at…

Read more

God morgen med DNNK

Det Nationale Netværk for klimatilpasning har i juni inviteret til 4 webinarer om vigtige her og nu udfordringer på klimatilpasningsområdet Det første handler om den stigende grundvandsstand som skaber mange problemer for landmænd og husejere. Det andet handler om det direkte modsatte nemlig tørke som skaber problemer især for landmænd. Det tredje handler om hvor…

Read more

Det Nationale Netværks for Klimatilpasnings nyhedsbrev