Velkommen til Det Nationale Netværk for Klimatilpasning

Vi skaber et klimatilpasset Danmark!

DNNK samler og deler ny viden og udvikler bæredygtige klimatilpasningsløsninger.

Nyheder

Klimatilpasning før weekenden – 3 kvarter med forskere og fagfæller

Fredag d. 9. april lagde projektet ”Klimatilpasning på tværs” succesfuldt ud med deres morgenmøderække ”Klimatilpasning før weekenden”. Morgenmøderne skal skabe grobund for, at vi kan udveksle erfaringer og diskutere klimatilpasning på tværs. Vi skaber bro mellem teori og praksis, hvor forskere kan møde kommunale sagsbehandlere. Tag dine daglige problemstillinger og udfordringer med under armen og…

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i DNNK

Kære medlem af Det Nationale Netværk for Klimatilpasning – DNNK   Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling Onsdag den 19. maj 2021 kl. 14.00 – 17.00 Generalforsamlingen afholdes på Energi & Vand, Roskildevej 213, 2500 Valby alternativt på Teknologisk Institut, Høje Taastrup. Restriktioner i forbindelse med COVID-19 kan betyde at antallet af medlemmer, der må…

Læs mere

Arrangementer i DNNK

Vi håber I allerede har stiftet bekendtskab med DNNKs arrangementer. Af årsager I alle kender, har de fleste arrangementer været digitale. Sådan fortsætter 2021 også. 2021 bliver et spændende år, ikke mindst fordi staten skal i gang med at udarbejde en national klimatilpasningsplan. Vi håber, at vores arbejde her i DNNK kan bidrage med viden til dette arbejde. Som de kloge siger:…

Læs mere

Særlig fokus på kyster i 2021

DNNK har i 2021 speciel faglig fokus på sikring og tilpasning af de danske kyster, hvor der er et stort behov for kompetenceopbygning, vidensopbygning og koordinering i lighed med hvad der er sket for regnvand og skybrud over de seneste år. I den forbindelse inviterer DNNK til to God morgen Webinarer den 7. og 14.…

Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev