DNNK tilbyder spændende arrangementer efter sommerferien

Så er programmet for 3. kvartal 2021 på plads. Du kan læse om de enkelte arrangementer på hjemmesiden, i Klimakalenderen. Det kan du glæde dig til: Husk at programmet er dynamisk og opdateres løbende, og derfor kan du derfor med fordel holde dig opdateret i Klimakalenderen, der kan findes på www.dnnk.dk. De 5 arrangementstyper vi pt. udbyder: Vi…

En kold spand vand på en P-plads i Brøndby

Et spændende nyt klimasikringsanlæg i Brøndby gemmer sig under en parkeringsplads i Brøndby Kom og hør om planlægningen, inddragelsen og teknikken bl.a. med en demonstration af hvordan regnvand kan løbe igennem den permeable asfalt, og ned i bassinet, der gemmer sig under.  Arrangementet var oprindeligt planlagt i juni 2021, men er udskudt til efter sommer…

Idekonkurrence, der fremmer innovation

Har du nogle visioner, som kan bruges som forundersøgelse til et spændende projekt? Ønsker du at finde løsninger sammen med en potentiel partner? Vil du implementere en teknologi eller ide og ønsker et friskt første blik? Har du brug for inspirerende eksempler fra udlandet? Så bliv case-owner i det første Wetskills arrangement i Danmark. Den…

DNNK med i nyt partnerskab som optimerer milliardstore samfundsinvesteringer, skaber innovation og grønne arbejdspladser

DNNK har været en af initiativtagerne til partnerskabet – som er et stærkt dansk-svensk samarbejde med bl.a. Københavns Kommune, Malmö Stad og Helsingborg Kommune Konsekvenserne af klimaforandringerne mærker vi allerede – og de tager til. På ti år har vi oplevet tørke, massive skybrud, voldsomme storme og oversvømmelser i samme omfang, som man normalt oplever…

Ny rapport fra forskere fra Københavns og Aarhus Universiteter, hvor bidragsmodellerne for klimatilpasning i kystområder og vandoplande, sættes under lup

DNNK er stolte af at have en bred platform, hvor vi kan udbrede kendskabet til opnået viden og resultater. Vi er derfor glade for, at kunne præsentere jer for rapporten “Hvem skal betale? Bidragsmodeller for klimatilpasning i kystområder og vandoplande”, som er kommet i stand på foranledning af projektet Klimatilpasning på tværs, med finansiering fra…

De nye klimatilpasningsregler

–  får vi mere klimatilpasning for pengene? – eller er det bare mere administration? Folketinget indgik en politisk aftale i maj 2020 om bedre klimatilpasning. Aftalen skulle give bedre muligheder for at klimatilpasse over jorden i Danmark til gavn for borgere og samfund. Samtidigt skulle aftalen ifølge Energistyrelsen give ”nye og enklere regler for vandselskabernes…

Konference til udvikling af klimatilpasning I kystnæreområder – samarbejde med eksperter fra Holland

I DNNK har vi 2021 et særligt fokus på klimatilpasning i de kystnæreområder. I den forbindelse vil DNNK gerne tilbyde vores medlemmer en mulighed for at få relevant sparring og inputs til egne klimaudfordringer langs kysterne fra førende hollandske eksperter indenfor området til en konference, der forventes afholdt digitalt i uge 24, midt juni. Tilbuddet…