Jura i Klimatilpasning

Horten afholdt i 2022 en webinarserie i tre dele om klimatilpasning for DNNK’s medlemmer. På webinarene gennemgår advokat og partner Line Markert og advokat Mads Olsen fra Horten centrale reguleringstemaer for kommuner og spildevandsselskaber samt disses rådgivere. I kan se præsentationerne nedenfor under de enkelte webinarer.   Webinar 1: Planlægning af klimatilpasning – forholdet mellem…

Håndbog: Aktørkortlægning og værdiskabende klimatilpasning

Denne håndbog præsenterer en særlig strategisk tilgang, som er udviklet for at fremme værdiskabende løsninger indenfor klimatilpasning. Tilgangen er en udvidet aktørkortlægning til at udvikle strategiske konceptforslag, der skaber værdi for lokalsamfundet. Denne tilgang skal løfte klimatilpasningen fra et forholdsvist teknisk tankesæt til at integrere flere samfundsmæssige og lokale mål. Fundamentet i håndbogen er 8…

Climate Change Adaptation and Economics and Investment Decision Making in the Cities

Klimatilpasning er meget mere end bare diger og skybrudssikring. Ikke mindst for kommuner og vandselskaber er der store omkostninger forbundet med klimatilpasning, og det er vigtigt integrere, planlægge og finde en balance mellem økonomi (skattekroner/takstmidler) og de forventede konsekvenser. Se EIB’s ‘How to guide’ og case studies i rapporten herunder Se rapporten her.

Klimatilpasning på Tværs

Skaderne efter oversvømmelser koster samfundet og borgerne dyrt. Alene i hovedstadsområdet kan skader løbe op i over 20 milliarder kroner. Alligevel strander mange klimatilpasningsprojekter fordi der er uenighed om, hvem der skal betale for løsningen, og hvordan den kan finansieres. På den baggrund igangsatte Region Hovedstaden “Klimatilpasning på Tværs” i januar 2020, med det formål…

Kampen om fordeling af vandet

DNNK har i samarbejde med Region Hovedstaden afholdt en inspirerende og spændende eftermiddag, hvor der blev sat fokus på Kampen om fordeling af vandet. Tid: Torsdag den 8. september kl. 12.00 – 15.30. Sted: Region Hovedstaden, Hillerød At vand er vigtigt, er selvindlysende. Alle samfundets og naturens funktioner er afhængige af vand. Herhjemme er vandmangel…