ÖReWise på H22 Urban Brilliance

ÖReWise-projektet har bidraget til indholdet af to spændende dage om klimatilpasning under Greater Copenhagens Urban Brilliance-program på H22 i Helsingborg den 1. og 2. juni 2022. Her kan du hente præsentationerne fra de fleste af sessionerne, som blev tilrettelagt i samarbejde med Greater Copenhagen og Den Danske Ambassade i Sverige. ÖReWise-projektets formål har været at…

Samarbejde på tværs v. Henrik Vejre, professor ved Københavns Universitet

Klimatilpasning kræver samarbejde på tværs, idet vi har med grænseoverskridende (vand)problemer at gøre. Henrik Vejre, professor ved Københavns Universitet, sætter i dette oplæg samarbejde om klimatilpasning på spidsen, idet han tager udgangspunkt i amternes nedlukning og den efterfølgende ad-hoc tilgang til klimatilpasning, som vi ser i dag. Er der brug for en formalisering af samarbejdet?…

DMI’s Klimaatlas

Kommunerne kan bruge det fælles datasæt til at planlægge deres klimatilpasning, så indsatserne hverken under- eller overdimensioneres. Klimaatlas indeholder data for temperatur, nedbør, vandstand og stormflod i det forventede fremtidige danske klima. Data omfatter bl.a. et kvalificeret bud på, hvor meget temperaturen og vandstanden vil stige, samt hvordan mængden af nedbør og størrelsen af stormfloder og…

Interessentinddragelse v. Ole Fryd, lektor ved Københavns Universitet

”Det bedste er at starte med en oversvømmelse”, sådan lyder anbefalingen fra Ole Fryd, lektor ved Københavns Universitet, i dette oplæg om interessentinddragelse i klimatilpasning. Hør også, hvornår og hvordan man bedst inddrager interessenter samt om det ”gap”, der er at finde mellem borgernes interesse i klimatilpasning og den politiske bevågenhed på emnet. Se videoen…

Finansiering af klimatilpasning ved seniorforsker Toke Emil Panduro, Aarhus Universitet

Er Kommunekredit vejen frem, når det gælder finansieringen af klimatilpasning? Det argumenterer Toke Emil Panduro, seniorforsker ved Aarhus Universitet, for i dette oplæg. Toke kommer også ind på, hvilke andre finansieringsmodeller man tidligere har brugt i klimatilpasningsprojekter, og hvordan klimatilpasning finansieres i andre lande. Se videoen her > Oplægget er fra politikerkonferencen ’Klimatilpasning på Tværs’…

Bidragsmodeller v. Helle Tegner Anker, Professor ved Københavns Universitet

Hvem kan, skal eller vil betale for klimatilpasning? I dette oplæg kan du se og høre Helle Tegner Anker, professor ved Københavns Universitet, fortælle om bidragsmodeller for klimatilpasning med særligt fokus på de lovgivningsmæssige barrierer. Hør bl.a. om nytteprincippet og alternative bidragsmodeller her > Oplægget er fra politikerkonferencen ’Klimatilpasning på Tværs’ som foregik på Christiansborg…

Samfundsøkonomi – oversvømmelser og klimatilpasning

I en ny rapport udarbejdet af DTU for Miljøstyrelsen sættes fokus på de samfundsøkonomiske omkostninger ved oversvømmelser relateret til stormflod ved kyster, skybrud, vandløb og grundvand. Rapporten er baseret på en vurdering af eksisterende danske og internationale studier. Der er desværre relativt få studier på området, så det faglige grundlag for at drage konklusioner om,…

Horizon og LIFE projekter om klimatilpasning og vand

HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Horizon Europe og LIFE kommer med helt nye programmer i år, med de første ansøgningsfrister i sensommeren/efteråret. Derfor har Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK) i samarbejde med Greater Copenhagen EU Office (GCPHEU) afholdt et halvdagsseminar om de kommende muligheder for projekter indenfor vand og klimatilpasning. Vi taler både om…

Ny rapport fra forskere fra Københavns og Aarhus Universiteter, hvor bidragsmodellerne for klimatilpasning i kystområder og vandoplande, sættes under lup

DNNK er stolte af at have en bred platform, hvor vi kan udbrede kendskabet til opnået viden og resultater. Vi er derfor glade for, at kunne præsentere jer for rapporten “Hvem skal betale? Bidragsmodeller for klimatilpasning i kystområder og vandoplande”, som er kommet i stand på foranledning af projektet Klimatilpasning på tværs, med finansiering fra…

Gratis augmented reality LAR-app

KLIKOVAND – som nu er en del af DNNK – søsatte et pilotprojekt, der skulle gøre det lettere for planlæggere i kommune og forsyning at have en dialog med borgere om klimatilpasning. Resultatet af dette blev udviklingen af en app, der via Augmented Reality kunne visualisere LAR-løsninger. Appen blev udviklet af Intertisement i samarbejde med en følgegruppe af professionelle fagfolk…