Godmorgen med DNNK: Organiserings- og finansieringsmodeller til kystbeskyttelsesprojekter

Tværgående samarbejder i kystbeskyttelsesprojekter er vigtige for at kunne opnå helhedsorienterede løsninger. Desværre kan sådanne samarbejder være meget tids- og ressourcekrævende at få etableret og vedligeholdt. Det kan desuden være en udfordring at udvikle finansieringsmodeller, som kan stille alle involverede parter tilfredse. DNNK inviterer derfor til Godmorgen med DNNK, hvor Advokat, Søren Hilbert fra Lundgrens…

Byudvikling i forbindelse med stormflods- og kystsikring af byer – hybridseminar

DNNK inviterer til hybrid-arrangement, så du enten kan deltage fysisk i Taastrup, eller online. Havvandet stiger, og klimaforandringer betyder, at vi i fremtiden vil opleve højere vandstande og flere og voldsommere stormfloder med store skader til følge. På dette arrangement sætter vi fokus på stormflods-, og kystsikring i forbindelse med byudvikling af de danske kystbyer.…

DNNK og Horten holder sammen en webinarserie i tre dele om klimatilpasning.

DNNK og Horten holder sammen en webinarserie i tre dele om klimatilpasning i slutningen af 2022. På webinarene gennemgår advokat og partner Line Markert og advokat Mads Olsen fra Horten centrale reguleringstemaer for kommuner og spildevandsselskaber samt disses rådgivere på tre morgenwebinarer   Webinar 1: Planlægning af klimatilpasning – forholdet mellem kommune og forsyning På…

Tech Talk: Overfladeafstrømning – The missing link?

Grundet de gentagende oversvømmelser igennem mere end et årti  fra skybrud, hav, vandløb og grundvand, er der udviklet på værktøjer og hydrauliskemodeller, for bedre at kunne beskrive hvad der sker og hvordan det kan løses. Desværre er der ikke sket samme udvikling mht. til definition af forudsætninger for overfladeafstrømning fra ubefæstede arealer. Det kan have…

Tech Talk: Pathways to water resilient (South) African cities – multifunctional urban water infrastructure

The Tech Talk will present results, challenges and opportunities for urban water resilience from an experiment in Cape Town to repurpose a stormwater pond (in Cape Town there are more than 800 stormwater ponds) to promote stormwater harvesting via MAR (managed aquifer recharge) while providing additional benefits like water quality improvements and amenities such as…

Godmorgen med DNNK – Dynamisk Adaptiv Pathway Planning – DAPP: De nye rammer til helhedsorienteret klimatilpasning og byudvikling

Mette Lundov fra NIRAS fortæller om den nye metode til at arbejde med klimatilpasning på en trinvis og fremtidssynet måde. Hollænderne har nedskrevet en metode til at danne et velovervejet grundlag til beslutning om, hvordan klimatilpasning af konkrete områder bedst kan gøres med blik for både at holde muligheder for byudvikling og fremtidig klimatilpasning åbne.…

Tech Talk: KLIMASKÆRMEN – LAR indbygget i støjskærme

12. oktober 2022, kl. 12:15 – 13:00 På dagens Tech Talk vil Marina Bergen Jensen fra Københavns Universitet og Vibe Falk fra Pilebyg fortælle om den innovative naturbaserede klimatilpasningsløsning ”Klimaskærmen”, som er bygget og testet ved Folehaven i København. Klimaskærmen er designet i biogene byggematerialer og kan med beplantning bidrage til øget biodiversitet, samtidig med…

Tech Talk – Mere end en glasplade: Nedsivning, kloakker og meget mere – nye banebrydende muligheder i SCALGO Live

Sara Lerer fra SCALGO fortæller og viser nogle af de helt nye og super nyttige muligheder i SCALGO Live til brug ifm. klimatilpasningsanalyser og -planer. Der er blevet frigivet store nyudviklinger lige inden sommeren (herunder nyt skybrudskort med infiltration og afledning til kloak og længdehistogrammer for oplande), og der er flere spændende udviklinger i støbeskeen (I får et smugkig på…