Oversvømmelser, beregninger, data og digitale værktøjer

22. august kl. 14:00 – 16:00 Efter en årrække med gentagende oversvømmelser fra skybrud, hav, vandløb og grundvand, er der stigende fokus på at kunne beskrive den risiko oversvømmelserne udgør. Kommunernes Landsforening og Det Nationale Netværk for Klimatilpasning sætter på dette online arrangement fokus på kommunernes behov og brug af digitale værktøjer til risikoberegning ift. oversvømmelse. Hvilke…

Godmorgen med DNNK – Borgerinddragelsesprocesser i klimatilpasningsprojekter, del 2

Så er vi klar igen. Webinar om borgerinddragelsesprocesser, der var planlagt til den 24. maj, er blevet rykket og afholdes onsdag den 8. juni fra kl. 8-9. Denne morgen får vi besøg af senior projektleder fra Teknologirådet, Søren Gram og assisterende professor, Kristoffer Albris fra Københavns Universitet, der vil fortælle om deres erfaringer og resultater fra…

Kampen om fordeling af vandet

DNNK inviterer i samarbejde med Region Hovedstaden og Sjælland til en inspirerende og spændende eftermiddag, hvor der sættes fokus på Kampen om fordeling af vandet. Tid: Torsdag den 8. september kl. 12.00 – 15.30. Sted: Region Sjælland, Sorø At vand er vigtigt, er selvindlysende. Alle samfundets og naturens funktioner er afhængige af vand. Herhjemme er…

Workshop: Er vi klædt godt nok på – fagligt og planlægningsmæssigt – til at håndtere oversvømmelser ved kysterne

Tid: Mandag d. 28 februar kl. 14 – 16 Sted: DTU Skylab, Centrifugevej 374, 2800 Kongens Lyngby i auditoriet samt digitalt via Teams DTU indbyder i samarbejde med DNNK til workshop med oplæg og diskussion af hvor godt vi fagligt og planlægningsmæssigt er forberedte på oversvømmelser ved kysterne. Vi har i den sidste weekend i…