Bidragsmodeller v. Helle Tegner Anker, Professor ved Københavns Universitet

Hvem kan, skal eller vil betale for klimatilpasning? I dette oplæg kan du se og høre Helle Tegner Anker, professor ved Københavns Universitet, fortælle om bidragsmodeller for klimatilpasning med særligt fokus på de lovgivningsmæssige barrierer. Hør bl.a. om nytteprincippet og alternative bidragsmodeller her > Oplægget er fra politikerkonferencen ’Klimatilpasning på Tværs’ som foregik på Christiansborg…

Søg om tilskud fra MUDP 2022

Bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) indkalder ansøgninger om tilskud til projekter, der fremmer nye, innovative ideer, bidrager til en grønnere verden samt skaber danske arbejdspladser og eksport af miljøteknologi: Verifikation af miljøeffektive teknologier og forprojekter – ansøgningsfrist d. 22. marts Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter – ansøgningsfrist d. 5. maj Læs mere om tilskudsmulighederne…

Invitation: Klimatilpasning på Tværs afholder politiker-konference på Christiansborg

Dato: 15. marts 2022 Tid og sted: Kl. 9.00 – 12.30 på Christiansborg Danmark er ikke gearet til fremtidens klima og vandmængder, og arbejdet med klimatilpasning står derfor overfor store udfordringer. Spørgsmålet: ‘Hvordan forbereder vi os på de stigende udfordringer fra vandet?’ er derfor nødvendigt at stille. Med Region Hovedstaden som initiativtager har partnerskabet i…

Nyt fra DNNK – februar 2022

2022 er godt i gang, og de første forårsbebudere pibler op af jorden. I dette nyhedsbrev vil vi fra sekretariatet give jer et indblik i DNNK’s planer for året.   Tanker og planer for DNNK 2022 Vi har alle lige set, oplevet og mærket naturens store kræfter da stormen Malik gik i land, og den…

Workshop: Er vi klædt godt nok på – fagligt og planlægningsmæssigt – til at håndtere oversvømmelser ved kysterne

Tid: Mandag d. 28 februar kl. 14 – 16 Sted: DTU Skylab, Centrifugevej 374, 2800 Kongens Lyngby i auditoriet samt digitalt via Teams DTU indbyder i samarbejde med DNNK til workshop med oplæg og diskussion af hvor godt vi fagligt og planlægningsmæssigt er forberedte på oversvømmelser ved kysterne. Vi har i den sidste weekend i…

Samfundsøkonomi – oversvømmelser og klimatilpasning

I en ny rapport udarbejdet af DTU for Miljøstyrelsen sættes fokus på de samfundsøkonomiske omkostninger ved oversvømmelser relateret til stormflod ved kyster, skybrud, vandløb og grundvand. Rapporten er baseret på en vurdering af eksisterende danske og internationale studier. Der er desværre relativt få studier på området, så det faglige grundlag for at drage konklusioner om,…

Digitale værktøjer til klimatilpasning – risikokortlægning

Midtvejsworkshop i MUDP-projektet ”Digitale værktøjer til klimatilpasning” satte fokus på risikokortlægning. Workshoppen blev afholdt d. 20. januar 2022, og mere end 80 deltagere deltog og engagerede sig aktivt. Vi har samlet de to spændende oplæg samt live præsentationen af risikoplatformen. Se og hør det her: Vand fra alle sider, risikokortlægning ved Andreas Faartoft fra Holbæk…

Erfaringer med nye renseløsninger i Køge Nord

Godt nytår fra DNNK DNNK er allerede klar i starten i starten af det nye år med en spændende Tech Talk. Den 12. januar mellem 12.15 og 13.00 kan I høre om erfaringer med nye renseløsninger i Køge Nord. Skrappe krav til rensning af regnvand og en generel stigendende pladsbehov til at håndtere regnvand i…