DNNK med i nyt partnerskab som optimerer milliardstore samfundsinvesteringer, skaber innovation og grønne arbejdspladser

DNNK har været en af initiativtagerne til partnerskabet – som er et stærkt dansk-svensk samarbejde med bl.a. Københavns Kommune, Malmö Stad og Helsingborg Kommune Konsekvenserne af klimaforandringerne mærker vi allerede – og de tager til. På ti år har vi oplevet tørke, massive skybrud, voldsomme storme og oversvømmelser i samme omfang, som man normalt oplever…

Ny rapport fra forskere fra Københavns og Aarhus Universiteter, hvor bidragsmodellerne for klimatilpasning i kystområder og vandoplande, sættes under lup

DNNK er stolte af at have en bred platform, hvor vi kan udbrede kendskabet til opnået viden og resultater. Vi er derfor glade for, at kunne præsentere jer for rapporten “Hvem skal betale? Bidragsmodeller for klimatilpasning i kystområder og vandoplande”, som er kommet i stand på foranledning af projektet Klimatilpasning på tværs, med finansiering fra…

De nye klimatilpasningsregler

–  får vi mere klimatilpasning for pengene? – eller er det bare mere administration? Folketinget indgik en politisk aftale i maj 2020 om bedre klimatilpasning. Aftalen skulle give bedre muligheder for at klimatilpasse over jorden i Danmark til gavn for borgere og samfund. Samtidigt skulle aftalen ifølge Energistyrelsen give ”nye og enklere regler for vandselskabernes…

Konference til udvikling af klimatilpasning I kystnæreområder – samarbejde med eksperter fra Holland

I DNNK har vi 2021 et særligt fokus på klimatilpasning i de kystnæreområder. I den forbindelse vil DNNK gerne tilbyde vores medlemmer en mulighed for at få relevant sparring og inputs til egne klimaudfordringer langs kysterne fra førende hollandske eksperter indenfor området til en konference, der forventes afholdt digitalt i uge 24, midt juni. Tilbuddet…

Klimatilpasning før weekenden – 3 kvarter med forskere og fagfæller

Fredag d. 9. april lagde projektet ”Klimatilpasning på tværs” succesfuldt ud med deres morgenmøderække ”Klimatilpasning før weekenden”. Morgenmøderne skal skabe grobund for, at vi kan udveksle erfaringer og diskutere klimatilpasning på tværs. Vi skaber bro mellem teori og praksis, hvor forskere kan møde kommunale sagsbehandlere. Tag dine daglige problemstillinger og udfordringer med under armen og…

Ordinær Generalforsamling i DNNK

Kære medlem af Det Nationale Netværk for Klimatilpasning – DNNK   Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling Onsdag den 19. maj 2021 kl. 14.00 – 17.00 Generalforsamlingen afholdes på Energi & Vand, Roskildevej 213, 2500 Valby alternativt på Teknologisk Institut, Høje Taastrup. Restriktioner i forbindelse med COVID-19 kan betyde at antallet af medlemmer, der må…

Arrangementer i DNNK

Vi håber I allerede har stiftet bekendtskab med DNNKs arrangementer. Af årsager I alle kender, har de fleste arrangementer været digitale. Sådan fortsætter 2021 også. 2021 bliver et spændende år, ikke mindst fordi staten skal i gang med at udarbejde en national klimatilpasningsplan. Vi håber, at vores arbejde her i DNNK kan bidrage med viden til dette arbejde. Som de kloge siger:…

Særlig fokus på kyster i 2021

DNNK har i 2021 speciel faglig fokus på sikring og tilpasning af de danske kyster, hvor der er et stort behov for kompetenceopbygning, vidensopbygning og koordinering i lighed med hvad der er sket for regnvand og skybrud over de seneste år. I den forbindelse inviterer DNNK til to God morgen Webinarer den 7. og 14.…