Samfundsøkonomi – oversvømmelser og klimatilpasning

I en ny rapport udarbejdet af DTU for Miljøstyrelsen sættes fokus på de samfundsøkonomiske omkostninger ved oversvømmelser relateret til stormflod ved kyster, skybrud, vandløb og grundvand. Rapporten er baseret på en vurdering af eksisterende danske og internationale studier. Der er desværre relativt få studier på området, så det faglige grundlag for at drage konklusioner om,…

Digitale værktøjer til klimatilpasning – risikokortlægning

Midtvejsworkshop i MUDP-projektet ”Digitale værktøjer til klimatilpasning” satte fokus på risikokortlægning. Workshoppen blev afholdt d. 20. januar 2022, og mere end 80 deltagere deltog og engagerede sig aktivt. Vi har samlet de to spændende oplæg samt live præsentationen af risikoplatformen. Se og hør det her: Vand fra alle sider, risikokortlægning ved Andreas Faartoft fra Holbæk…