Samarbejde på tværs v. Henrik Vejre, professor ved Københavns Universitet

Klimatilpasning kræver samarbejde på tværs, idet vi har med grænseoverskridende (vand)problemer at gøre. Henrik Vejre, professor ved Københavns Universitet, sætter i dette oplæg samarbejde om klimatilpasning på spidsen, idet han tager udgangspunkt i amternes nedlukning og den efterfølgende ad-hoc tilgang til klimatilpasning, som vi ser i dag. Er der brug for en formalisering af samarbejdet?…

Det Nationale Klimatopmøde i Lemvig d. 17.-18. august 2022

Igen i år slår klimatorium i Lemvig dørenen op for Det nationale Klimatopmøde. Klimatopmødet, der afholdes d. 17. og 18. august 2022, har i år hovedtemaet: Jorden i balance – Fra forbrugssamfund til regenerativt samfund – fra udfordring til mulighed. På konferencens første dag kører der 4 sideløbende fagspor indenfor temaerne: Cirkulær økonomi, Co2 reduktion,…