Håndbog: Aktørkortlægning og værdiskabende klimatilpasning

Denne håndbog præsenterer en særlig strategisk tilgang, som er udviklet for at fremme værdiskabende løsninger indenfor klimatilpasning. Tilgangen er en udvidet aktørkortlægning til at udvikle strategiske konceptforslag, der skaber værdi for lokalsamfundet. Denne tilgang skal løfte klimatilpasningen fra et forholdsvist teknisk tankesæt til at integrere flere samfundsmæssige og lokale mål. Fundamentet i håndbogen er 8…