De nye klimatilpasningsregler

–  får vi mere klimatilpasning for pengene? – eller er det bare mere administration? Folketinget indgik en politisk aftale i maj 2020 om bedre klimatilpasning. Aftalen skulle give bedre muligheder for at klimatilpasse over jorden i Danmark til gavn for borgere og samfund. Samtidigt skulle aftalen ifølge Energistyrelsen give ”nye og enklere regler for vandselskabernes…