Implementering af Skrift 31 i spildevandsplaner

Spildevandskomiteens Skrift 31 har givet anledning til gode dialoger og spørgsmål i kommunerne: Hvordan skal funktionskravene sættes? Hvilket serviceniveau skal vi sikre til? Hvordan laver man en ordentlig risikoanalyse? Og ikke mindst – hvem har ansvaret for hvad? Novafos og dets ejerkommuner har i samarbejde med Task Forcen undersøgt mulighederne og de juridiske overvejelser omkring…

Vejledning i cost-benefit-analyser

Cost-benefit-analyser bliver af mange kommuner og forsyninger anvendt til at vurdere klimatilpasningsprojekter som en del af beslutningsgrundlaget. Forsiden af den vejledende introduktion til cost-benefit-analyser, COWI har udarbejdet for KLIKOVAND. Åbn vejledningen ved at klikke på billedet. KLIKOVAND har derfor fået COWIs hjælp til at få udarbejdet en vejledning i cost-benefit-analyser. Den gennemgår indholdet og opbygningen…