Planlægningsudvalg: Dialogforum, lovgivning og regulering

Dialogforum er et strategisk tiltag vedtaget af bestyrelsen. Det handler om at skabe et forum for faglig dialog om lovgivning og regulering.

Udvalget beslutter hvilke temaer der skal indgå i dialogmøderne, men deltager ikke nødvendigvis selv. Det er medlemmerne der inviteres, og der vil være begrænsninger på antal deltagere på 15-20 personer.

Dialogforum favner kommende lovgivning/regulering samt dilemmaer/barrierer i udmøntning af eksisterende lovgivning og myndighedsudøvelse.

Dialogforum er et fagligt og ”forhandlingsfrit” rum, og inkluderer ikke interessevaretagelse, hvorfor timing ift. dialogmøder er vigtig.

Udvalgsmedlemmer

Niels V. H. Sørensen, Forperson DNNK

Christian Andersen, Danske Regioner

Lars Kaalund, Kommunernes Landsforening

Miriam Feilberg, DANVA

Anja Wejs, NIRAS

Carsten Nystrup, Danva/Novafos