Potentialer for øget infiltration

Projektformål Formålet er at identificere eventuelle forretningspotentialer for små og mellemstore virksomheder i forlængelse af C23 – Potentialer for øget infiltration. Projektet har fokuseret på at udvikle metoder, som gør nedsivning til et brugbart supplement til byernes øvrige regnvandssystemer. De talrige kortlægninger af undergrunden har vist, at klimatilpasningen kan optimeres i nye udstykninger ved at…

Klimaturisme

Projektformål Formålet er at identificere eventuelle forretningspotentialer for små og mellemstore virksomheder i forlængelse af C24 i C2C CC Klima Historie I Kultur Historie. Forskning viser, at der er sammenhæng mellem lokal identitet og historiske fortællinger; denne sammenhæng bruger C2C CC’s C24 (Klima/Historie) som en platform til at formidle og debattere udfordringer, løsninger og viden…

Klimatorium

Projektformål Klimatorium er blevet opført i forbindelse med C21 i Coast2Coast Climate Challenge – og eksisterer som Danmarks Internationale Klimacenter på havnen i Lemvig. Klimatorium indebærer udstilling, projekter, events, kontorfaciliteter og en bygning, der har arkitektonisk tiltrækningskraft. Missionen er, gennem Quadruple Helix-samarbejder mellem private og offentlige virksomheder, videninstitutioner og civilsamfundet, at udvikle nye løsninger på…

AquaGlobe

Projektformål Skanderborg Forsyning tog, sammen med en række aktører i vandbranchen, initiativ til AquaGlobe i forbindelse med Coast to Coast Climate Challenge (C20). Ambitionen var at skabe et samlingssted og videnscenter for klimatilpasning og vandteknologiske løsninger. AquaGlobe skulle fungere som et sted, hvor private og offentlige partnere fik adgang til indbydende rammer som udgangspunkt for…

Regnvand og LAR løsninger

Regnvand og LAR løsninger Projektformål Formålet er at identificere eventuelle forretningspotentialer for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i forlængelse af C4 i Coast2Coast Climate Challenge (C2C CC) Regnvand og LAR-løsninger. C4 havde til formål at skabe en kapacitetsopbygning i forhold til håndteringen af regnvand og kraftige regnvejrshændelser. Dette ved at indsamle viden fra hele Region…

Permeable belægninger

Permeable belægninger Projektformål Det er formålet at identificere eventuelle forretningspotentialer for små og mellemstore virksomheder i forlængelse af C22 i Coast2Coast Climate Challenge (C2C CC) Klimavejen. Ifølge Vejdirektoratet er Danmark belagt med omtrent 71.000 km vej. Det er 71.000 km, hvor overfladevand ikke har mulighed for at nedsive lokalt. Med fremtidens klima og den øgede…