DNNK tilbyder vores medlemmer en lang række fagligt inspirerende webinarer, som vi også lægger ind i vores klimakalender. Se klimakalenderen her

DNNK og Horten holder sammen en webinarserie i tre dele om klimatilpasning.

DNNK og Horten holder sammen en webinarserie i tre dele om klimatilpasning i slutningen af 2022. På webinarene gennemgår advokat og partner Line Markert og advokat Mads Olsen fra Horten centrale reguleringstemaer for kommuner og spildevandsselskaber samt disses rådgivere på tre morgenwebinarer   Webinar 1: Planlægning af klimatilpasning – forholdet mellem kommune og forsyning På…

Read more

Godmorgen med DNNK – Dynamisk Adaptiv Pathway Planning – DAPP: De nye rammer til helhedsorienteret klimatilpasning og byudvikling

Mette Lundov fra NIRAS fortæller om den nye metode til at arbejde med klimatilpasning på en trinvis og fremtidssynet måde. Hollænderne har nedskrevet en metode til at danne et velovervejet grundlag til beslutning om, hvordan klimatilpasning af konkrete områder bedst kan gøres med blik for både at holde muligheder for byudvikling og fremtidig klimatilpasning åbne.…

Read more

Oversvømmelser, beregninger, data og digitale værktøjer

22. august kl. 14:00 – 16:00 Efter en årrække med gentagende oversvømmelser fra skybrud, hav, vandløb og grundvand, er der stigende fokus på at kunne beskrive den risiko oversvømmelserne udgør. Kommunernes Landsforening og Det Nationale Netværk for Klimatilpasning sætter på dette online arrangement fokus på kommunernes behov og brug af digitale værktøjer til risikoberegning ift. oversvømmelse. Hvilke…

Read more

Online Studietur i Middelfart

I år har vi lavet studieturen digital. Det har den store fordel, at mange flere kan deltage og få fagligt udbytte. Ved at følge de forskellige links herunder, kan du tage “med” på studieturen, hvor du besøger følgende lokaliteter. Du møder Anders Bo Jensen biolog fra Middelfart Kommune og Lotte B. Mogensen ingeniør og projektleder…

Read more

Har du selv et ønske til en aktivitet eller et arrangement som netværket kan være med til at arrangere eller løfte, så skriv til Anne Stalk på ASTALK@gladsaxe.dk