Brøndbyvester Skole Grøn Gård

Plads til regnvand, oplevelser og undervisning

Du bevæger dig igennem små snørklede stier med varieret beplantning og finder gode gemmesteder. Her går det op over bakker, eller du kan kigge ned i regnvandssøen.

Her er tørre og våde områder, skygge og sol. Her er plads til regnvandet og til undervisning, leg eller undervisning med leg. Når skolen ikke er fyldt med elever, er den grønne gård en grøn plet som alle borgere kan benytte sig af.

Gården er blevet etableret i forår 2012

featured image

Quick Facts

Adresse: Krogagervej 34, 2605 Brøndby
Elementer: Grøft, bassin, åbne render og faskine
Afkobling: Delvis afkobling til 5 års regn med overløb til kloak
Dimension: 950 m2 tagflade til 73 m3 til bassin, grøft og faskine
Medvirkende: HOFOR A/S, BIOFOS, Brøndby Kommune, Orbicon, Wicotec, og Thing og Wainø

Formålet med projektet

Projektets mål er at aflaste kloaksystemet ved at håndtere regnvandet lokalt. Samtidig er skolegården blevet renoveret med regnvandet som en rekreativ grøn ressource. Projektet er udviklet og finansieret i samarbejde mellem Brøndby Kloakforsyning A/S og Brøndby Kommune.

Våde og tørre områder

I gården er der et lille regnvandsbassin med et lavt permanent vandspejl. Når det regner, ledes der vand til bassinet gennem åbne slyngede render. Jorden, der blev tilovers fra bassin og grøft, er genanvendt og danner små bakkeformationer. Det meste af gården har beplantning, der varierer i udtryk så der dannes både skygge og solfyldte områder – og tørre og våde områder. I søen er der plantet engmåtter og i grøften står pile- og kornelbuske. De fleste eksisterende træer er bevaret og danner et grønt ”loft”.

Gård, park og klimasikring på det samme sted

I dagstimerne giver skolegården leg og ophold for skolens børn med vandbassinet og den grønne grøft som hovedelementer. Her kan børnene søsætte deres haletudser fra moseture og lære om planter. Derudover kan man køre på mooncars på den blå gummiasfalt og lege tagfat på græsbakkerne.

Den grønne skolegård står åben og fungerer som park udenfor skolens åbningstid med lys i trækronerne og renderne om aftenen. Forbipasserende og andre interesserede borgere kan bruge de opstillede bænke og græsbakkerne til ophold og afslapning. På den måde bruges skolegården som frodig grøn rekreativ oase med regnvandet i centrum hele året rundt.

Plan B – koblede løsninger Ved store regnhændelser breder vandet fra bassinet sig ud i grøften, hvorfra vandet siver ned i jorden. Når bassin og grøft er fyldt op, løber vandet videre til en faskine, hvorfra vandet langsomt siver ned i jorden. Ved ekstreme regnskyl fyldes også faskinen, og vandet løber over i fælleskloakken.

Projektpartnere

Projektet opstod som et samarbejde mellem HOFOR A/S, Brøndby Kommune, BIOFOS, Orbicon, Wicotec, og landskabsarkitekter Thing og Wainø.

Galleri

Projektlokation

Lignende projekter

Tæt på findes også Brøndbyvesterskolens “Grå” gård og en regnhave på Brøndbyvesterskolens SFO’ens gård.

featured image
BBV Skolens Grå Gård
featured image
BBV SFOens Gård