Brøndbyvester Skole Grå Gård

Plads til regnvand, boldspil og undervisning

Løb igennem gården, efter en bold, igennem en vandpyt og tag et hvil på amfiteaterets kant. I den grå skolegård kan man skate, spille bold og hoppe i vandpytten eller sætte sig i amfiteateret og hyggesnakke eller lave undervisning.

Når det regner skifter skolegården karakter og regnvandet fra tagene løber i de åbne orange render til vandpytten og det orange amfiteater. Teateret er et samlingspunkt både i tørvejr og regnvejr. Den grå asfalt i gården giver mulighed for aktiv leg. Den blå vandpyt er en plet i gården, der kan tørre ud, stå med et vandspejl eller om vinteren fryse til en skøjtebane.

Gården er blevet etableret i januar 2012.

featured image

Quick Facts

Adresse: Krogagervej 34, 2605 Brøndby
Elementer: Amfiteater (bassin), vandpyt, åbne render, gennemtrængelige overflader og faskiner
Afkobling: Delvis afkobling til 2 års regn med overløb til kloak
Dimension: 3000 m2 tagflade til 78 m3 til amfiteater, vandpyt og faskiner
Medvirkende: HOFOR A/S, BIOFOS, Brøndby Kommune, Orbicon, Wicotec og landskabsarkitekterne Thing og Wainø

Projektets formål

Projektets mål er at aflaste kloaksystemet ved at håndtere regnvandet lokalt ved nedsivning og fordampning. Samtidig er skolegården blevet renoveret med regnvandet som en rekreativ ressource.

Klimatilpasning

Når det regner, ledes regnvand fra de omkringliggende tage til amfiteatret gennem åbne render over gårdens belægning, hvor vandet med det samme siver ned gennem den gennemtrængelige gummiasfalt til en underliggende faskine. I den anden del af skolegården er vandpytten et permanent vandspejl med siddeplinte omkring. Om vinteren fryser vandspejlet til og i tørre perioder kan vandet fordampe helt. Få steder er skolegården desuden lettere beplantet.

Plan A og Plan B

Plan A – Vand opmagasineres og nedsives.

Plan B – koblede løsninger:

Ved store regnhændelser kan vandet stuve op i amfiteateret og i vandpytten, hvor der vil stå vand i en kortere periode. Herefter løber vandet til 2 store nedgravede faskiner, hvorfra det stille nedsives. Ved ekstreme skybrud løber vandet fra faskinerne videre til kloakken.

Projektpartnere

Projektet opstod som et samarbejde mellem HOFOR A/S, Brøndby Kommune, BIOFOS, Orbicon, Wicotec, og landskabsarkitekter Thing og Wainø.

Galleri

Projektlokation

Lignende projekter

Tøt på findes også en “grøn” skolegård og en regnhave på SFO’ens skolegård. Se her:

featured image
BBV Skolens Grønne Gård
featured image
BBV SFOens Gård