Tåsinge Plads

Indledning

Tåsinge Plads er Københavns første klimatilpassede byrum.
Det nye byrum møder det tekniske behov for regnvandshåndtering og er samtidig en investering i bydelens attraktivitet.

Pladsen blev indviet i december 2014.

Quick Facts

• ca. 1000m2 asfalt fjernet
• genanvendning: 625m2 granite fliser& 600m2 brostensbelægning
• håndterer vand fra et areal på 7000m2

Vandets vej

Regnvand fra hustagene omkring pladsen strømmer ind i et underjordisk bassin lige under regndråbsskulpturerne på pladsen.
Noget af vandet fanges af paraplystatuerne. Når tanken er fyldt, strømmer vandet over pladsen i et åbent regnbed. Hvis den er fyldt,
kan vandet strømme gennem de små åbninger ind i de større efterfølgende regnbede.

Skybrudssikring

Pladsen beskytter et areal på 7000 m2 fra at blive oversvømmet når der kommer kræftigt regn.
Systemet forsinker vandet fra tagene, før det når kloakken og forhindrer derved oversvømmelse.
Noget vand infiltrerer eller fordamper direkte på pladsen.
Der er et nødoverløb til en skybrudtunnel i den spidse ende af pladsen.

Kapaciteten af de centrale regnbassiner bruges ca.
• 10% hvert år,
• 25% hvert 25. år,
• 40% hvert 100. år.

Regnvandshåndtering

Vejafstrømning er ikke egnet til infiltration blandt andet på grund af brug af salt om vinteren.
Vand fra veje og fortove løber derfor ind i plantesenge lige ved siden af vejen.
Et lag filtermuld holder skadelige stoffer tilbage. Under kraftig regn strømmer vandet gennem de kuppelformede griller ind i underjordiske fastholdelsesbassiner,
før det når kloakken.

Projektpartnere

Projektet er et af de tre delprojekter, der danner ‘Klimakvarteret’.
Projektet blev lanceret som en del af en større byfornyelse af hele Sankt Kjelds Kvarter. Tåsinge plads er blevet realiseret som et fælles projekt af Københavns Kommune og HOFOR.
Yderligere projektpartnere var områdefornyelsens kontor, der koordinerede offentligt engagement, konsulentfirmaerne, Viatrafik og ORBICON samt arkitektfirmaet Tredje Natur.

Galleri

Projektplacering