Skovmose og Våd Eng

Plads til regnvand og gåture i naturen

Vallensbæk har fået to nye grønne områder. Skovmosen og Den Våde Eng. Her kan man gå en tur, lufte hund eller tage en tiltrængt pause på en bænk midt i naturen. Samtidig hjælper de to arealer mod oversvømmelser ved kraftig regn.

Projektet blev gennemført i 2014

Quick Facts

Adresse: Vejlegårdsvej 81, 2665 Vallensbæk Strand
Opland: Ca. 40 ha
Nyttevolumen: Ca. 7.000 m3
Afkobling: Fuldstændig afkobling af 6.145 m2 tag og 8.300 m2 udearealer.
Medvirkende: HOFOR, Vallensbæk Kommune, MOE A/S

Klimaudfordringer

Klimaforandringerne betyder, at vi får kraftigere regnvejr og flere skybrud. Derfor skal vi indrette os med løsninger, der både giver rekreativ værdi og mindsker presset på kloakkerne, når det regner. Det er Skovmosen og Den Våde Eng eksempler på.

Naboerne har allerede oplevet værdien af Den Våde Eng. De har begge tidligere haft problemer med oversvømmede kælderrum og klasselokaler. Nu ledes alt regnvand, der falder på skolens grund over i de nye grønne arealer i stedet for at lægge pres på kloakken.

Et overblik

Skovmosen er et grønt areal med en slyngende å, der kan blive til en sø, når det regner meget. Arealet kan klare 7000 m3 vand. Det mindsker presset på kloakkerne i Vallensbæk ved kraftig regn eller skybrud. Gangbroer og stier sikrer, at man kan opleve området tørskoet ved alle vandstande.

I de kommende år vil der vokse flere træer op og gøre området endnu grønnere. Hvis regnen falder i så store mængder, at begge lavninger på Den Våde Eng på den anden side af Vejlegårdsvej bliver fyldt, kan vandet løbe over i Skovmosen.

Den våde eng

Langs Vejlegårdsvej i Vallensbæk, mellem Idræts Allé og Møllestensager, ligger Den Våde Eng. Den virker på overfladen blot som et grønt areal, hvor Vallensbæks beboere kan gå en tur blandt planter og fuglekvidder. Men det er lavet med løsninger, der hjælper mod oversvømmelser ved kraftig regn. Regnvand fra Vallensbæk Skole ledes til engen istedet for at ende i kloakken eller i kældrene ved kraftig regn.

På engen er der lavet to lavninger, hvor regnvandet kan ligge og nedsive eller fordampe. De to lavninger er forbundet af et vandløb. Når den ene lavning er fuld, løber vandet til den næste. Hvis regnen falder i så store mængder, at begge lavninger bliver fyldt, kan vandet løbe under Vejlegårdsvej over i Skovmosen. Jorden fra de to lavninger er brugt til at lave en høj, hvor man kan sidde på en bænk og kigge ud over det grønne.

Projektpartnere

Projektpartnere i dette projekt har været HOFOR, Vallensbæk Kommune og MOE A/S.

Galleri

Projektlokation