Det Nationale Netværk for Klimatilpasninger er i perioden 2024-2027 støttet af Velux-fonden og Realdania.

Projektet ”Et klimatilpasset Danmark” har fokus på at sikre kapacitetsopbygning af viden samt formidling af løsninger med fokus på hele vandkredsløbet.

I DNNK er mange kommuner, spildevandsselskaber/forsyninger, regioner, miljømyndigheder, universiteter og rådgivere allerede engageret i denne opgave, som vi kun kan løse i fællesskab. Det er derfor nødvendigt at styrke indsatsen, og vi skal have alle med.

Projektet styrker indsatsen med at udvikle og dele faglig viden. Dette gælder specialister, miljø- og klimamedarbejdere, byplanlæggere, forskere, forsyningsplanlæggere mv.

Projektet sikrer, at DNNK kan gøre endnu mere af det, der allerede virker – for flere. Der er tale om et udviklingsprojekt med unikke aktiviteter, som nu kan realiseres med de to bevillinger fra Realdania og Veluxfonden.

Efter den treårige projektperiode kan DNNK selv fortsætte opgaven med en foreningsbaseret forretningsmodel forankret med medlemskontingenter.

Bevillingerne sikrer, at DNNK-fællesskabet kan skabe, samle og dele viden samt sikre løbende kompetenceudvikling, samarbejde og tværfaglighed.

Den samlede bevilling i 2024-2027 udgør 3 mio. kr.

DNNK vil også gerne præsentere medlemmernes spændende projekter. Hvis du som medlem har et igangværende projekt du gerne vil præsentere på DNNK’s hjemmeside, så skriv til info@dnnk.dk.