Lindevang Vej

Plads til regnvand, trafiksikkerhed og det grønne på vejen

På villavejen Lindevang er der 7 grønne vejbede til nedsivning og rensning af det regnvand, som falder på vejen, samt det overskydende vand fra haverne. Vejbedene er grønne pletter på Lindevang og har også en fart nedsættende effekt.

 

Vejen er blevet etableret i efterår 2012.

Quick Facts

Adresse: Lindevang, 2660 Brøndby
Elementer: 7 Regnbede med filterjord og faskiner
Afkobling: Delvis afkobling til 3 års regn med overløb til kloak
Dimension: 2500 m2 vejareal afkoblet til 130 m3 i regnbede og faskiner
Medvirkende: HOFOR A/S, BIOFOS, Brøndby Kommune, Beboerne på Lindevang, Partnere i Byer i Vandbalance, Orbicon, Per Aarsleff, Teknologisk Institut, Københavns Universitet, Wavin m.fl.

Omdirigeret vand

Vejbedene er opbygget med faskinekassetter til at give volumen, betonkantsten for at beskytte vejkassen mod opblødning og give stabilitet, rensende filterjord og tørketålende planter for at håndtere vejvandet.

De eksisterende vejbrønde er lukket, og vejvandet strømmer nu ind i vejbedene på overfladen af vejen. Her passerer vandet et forbassin, hvor store partikler i vejvandet tilbageholdes. Derfra løber vandet videre igennem filterjorden og planterne, hvor tungmetaller og forurenende partikler optages. Fra filterjorden løber regnvandet ned til faskinen og nedsiver derfra til den omkringliggende jord.

Beskyttelseskoncept

Når det regner så meget at vejbedene og de underliggende faskiner er fyldte og jorden er mættet, løber vandet fra overfladen af vejen til kloakken. Der er etableret en brønd (bypass) i bedet, som skaber forbindelse mellem overfladen og faskinen, så faskinen fyldes helt op, inden der kommer overløb til vejen og de bibeholdte eksisterende vejbrønde i lavpunkterne af vejen.

En designproces med borgerdeltagelse

Vejbedenes æstetiske karakter blev valgt ved rådføring med beboerne på Lindevang. Der blev afholdt en planteworkshop, hvor det blev afklaret hvilke præferencer beboerne havde.

Beboerne lagde vægt på at bedene var præsentable, spændende størstedelen af året og ens ned igennem vejen. Der er sat tørketålende løg i bedene med blomstring i foråret og sommeren, Løvehale og engelsk græs blomstrer fra juli og sluttelig blomstrer sankthansurterne august til oktober.

Den store faskine kapacitet gør, at forholdene i bedene hovedsageligt vil være tørre, men det er væsentligt ved udvælgelsen, at planterne også kan tåle våde perioder. Planterne er placeret, så fx krybende læbeløs står hvor der er periodiske oversvømmelser og den tørketålende kattefod står i det meste af bedet som bunddække. Desuden er der valgt planter med trevlerødder, der sikrer en god jordstruktur og renseevne. Planternes funktion er at kunne optage de forurenende partikler og give vejen et grønt udtryk.

Projektpartnere

Etableringen af vejbedene i Lindevang har været del at et udviklingsprojekt som del af “Byer i Vandbalance”. Partnere i dette projekt har bl.a. været HOFOR, BIOFOS, Brøndby Kommune, Orbicon, Per Aarsleff, Teknologisk Institut, Københavns Universitet og Wavin.

Galleri

Projektlokation

Lignende projekter

Haverne i vejen var også genstand for et klimatilpasningsprojekt. Se nedenfor: