Lindevang Haver

Plads til regnvand, stauder og græs

15 haveejere på villavejen Lindevang har valgt at vande deres staudebede og græsplæner med regnvand fra tagene. Nedløbsrørerne er drejet væk fra kloakken, og når det regner, kan man mange steder følge vandets vej med det blotte øje fra nedløbsrøret henover de åbne render og ud på græsplænen eller til de flotte regnbede. Derved mindsker haveejerne på Lindevang nu bidraget af regnvand til fælleskloaksystemet markant.

Regnvandsløsningerne i haverne er en kombination af regnbede, faskiner og græslavninger og på den måde anvendes, nedsiver og fordamper regnvandet lokalt på egen grund.

Haveprojekterne er blevet gennemført fra efterår 2011 til efterår 2012.

Quick Facts

Adresse: Lindevang, 2660 Brøndby
Elementer: Regnbede, græslavninger, åbne render og faskiner
Afkobling: 100% afkobling til 5 års regn med overløb til græsplæner og vej
Dimension: 15 haver matrikler afkoblet, 2200 m2 tagflade afkoblet til 103 m3 i regnbede, græslavninger og faskiner
Medvirkende: Beboerne på Lindevang, HOFOR A/S, BIOFOS, Brøndby Kommune, Orbicon, Lars Voss, Per Aarsleff, Haveselskabet m.fl.

Projektets baggrund

Intentionen med projektet har været at aflaste fælleskloaksystemet og minimere risikoen for oversvømmelser ved at håndtere regnvandet lokalt. Derudover har intentionen været at udvikle og afprøve elegante og effektfulde lokale regnvandsløsninger i praksis, og få erfaring med alt fra borgerdialog til myndighedsbehandling til anlæg. Der har været stort fokus på at samarbejde med beboerne, dels for at opnå personlige løsninger, dels for at beboerne kan være ambassadører for lokal regnvandshåndtering.

Projektets forløb og finansiering

Projektet startede efter nedsivningstest i fem haver samt flere besigtigelser af de enkelte haver for at bestemme mulighederne for nedsivning. Besigtigelserne blev fuldt op af uforpligtende snakke med de enkelte beboere for at kortlægge beboernes ønsker for deres egne haver. For de haver, hvor beboerne ønskede det, og hvor etableringen var teknisk mulig, blev der ansøgt om de nødvendige nedsivningstilladelser og gravearbejdet blev indledt i efteråret 2011 og afsluttet i efteråret 2012. Projektet er delvist finansieret af tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

Projektet startede efter nedsivningstest i fem haver samt flere besigtigelser af de enkelte haver for at bestemme mulighederne for nedsivning. Besigtigelserne blev fuldt op af uforpligtende snakke med de enkelte beboere for at kortlægge beboernes ønsker for deres egne haver. For de haver, hvor beboerne ønskede det, og hvor etableringen var teknisk mulig, blev der ansøgt om de nødvendige nedsivningstilladelser og gravearbejdet blev indledt i efteråret 2011 og afsluttet i efteråret 2012. Projektet er delvist finansieret af tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. 

Afvandningskonceptet

Nedsivningsanlæggene i haverne er lavet så der er kontrollerede overløb fra de enkelte regnvandselementer i sammenhængende koblede systemer. Når det regner så meget at de enkelte regnbede eller faskiner i haverne er fyldt op, løber vandet kontrolleret videre på overfladen til græsplænerne eller videre ud på den tilstødende vej. På den måde er der hele tiden en modtager når det regner rigtig meget og man slipper for at skulle lave den enkelte løsning alt for stor og dyr.

Projektpartnere

Dette projekt og de mange delprojekter er blevet gennemført som et samarbejde mellem husejere og fagfolk fra HOFOR, BIOFOS, Brøndby Kommune, Orbicon, Lars Voss, Aarsleff og mange andre.

Galleri

Projektlokationer

Der er flere projektlokationer, som allesamt ligger i Lindevang gaden i Brøndby Strand.

Lignende projekter

Gaden selve (Lindevang) er også blevet klimatilpasset. Se projektet nedenunder: