Langelands Plads

Indledning

Langelands Plads på Frederiksberg blev renoveret, da Frederiksberg Kommune besluttede at integrere et underjordisk parkeringshus med plads til 207 biler for at frigøre plads på overfladen. Frederiksberg Forsyning, som drever kommunens kloak, besluttede at drage fordel af den gunstige mulighed, og at implementere to innovative klimaløsninger.

first image

Usynlig klimatilpasning

Besøgende kan let se, at Langelands Plads er et multifunktionelt byrum, der integrerer forskellige rekreative funktioner.
Hvad der imidlertid ikke er synligt for det blotte øje, er teknologierne, der giver beskyttelse mod oversvømmelser og de negative virkninger af luftforurenende stoffer.
Vandbuffere i stor skala under overfladen giver midlertidig opbevaring af kraftigt regn, og titaniumoxid ved overtrækning af overfladefliser nedbryder skadeligt NOx, en gruppe af luftforurenende stoffer.

second image

Quick Facts

• 95% hulrum i stenulds elementerne, som giver rum for vandet i undergrunden.

• 10% af NOx (kvælstofoxider) bundet i pladsens øverste lag af stenfliser

Stenuldselementer opsuger regn

Konventionelle underjordiske vandmagasiner kommer med kompromiser. Enten fordi de ikke kan bære belastningen med trafikoverflader,
eller fordi de har et utilfredsstillende fyldevolumen. Stenuldelementer kan dog være løsningen. De unikke egenskaber ved stenuldfibre
gør det muligt for dem at bære de samme topbelastninger som konventionelle underlag.
Derudover behøver det ikke at blive pakket i geotekstiler og elementerne filtrerer vandet naturligt.

En funktionel overflade fjerner forurenende stoffer

De vandabsorberende fliser på pladsen opsuger regnvandet og leder det til det underliggende magasin. Flisernes overflade er belagt med en titanforbindelse,
der filtrerer NOx (kvælstofoxider) fra luften, og fjerner effektivt ca. 10% af dette forurenende stof.

Interview om projektet

Leveranrøren Lapinus – del af ROCKWOOL Group – har udarbejdet denne video, der fortæller om udfordringerne med skybrud og hvordan man kan håndtere store mængder regnvand midt i byen på Langelands Plads med Rockflow.

Projektpartnere

Klimaændringstilpasningstiltagene ved Langelandsplads blev realiseret som et fælles projekt af Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forsyning samt leverandørvirksomhederne ROCKWOOL (stenuldsvandbuffere) og PHOTOCAT (NOx reducerende fliser)

Galleri

Projektplacering