Kulturhuset Kilden

Plads til regnvand, fordybelse og det skønne

Henover året vil et varierende plante- og farvedække give gæster og forbipasserende noget til øje og sjæl i form af en række regnbede omkring Kilden. Når det regner, vil regnen løbe i åbne render og give liv til planterne og skabe små midlertidige våde områder. Regnbede og græsbassiner er klar til at modtage regnvand fra taget og når det regner voldsomt giver blomstergrøften i parken plads til regnvandet.

Renoveringen af kulturhusets udeområder er blevet afsluttet i sommer 2012.

Quick Facts

Adresse: Nygårdsplads 31, 2605 Brøndby
Elementer: Regnbede, grøft, åbne render, faskiner og park
Afkobling: 100% afkobling til 5 års regn med overløb til park
Dimension: 2000 m2 tagflade og plads til 115 m3 til regnbede og grøft
Medvirkende: HOFOR A/S, BIOFOS, Brøndby Kommune, Dines Jørgensen, Opland Landskabsarkitekter, Anlægsgartner Kierkegaard m.fl.

Udbygning og klimatilpasning som del af den samme proces

I forbindelse med udbygningen af kulturhuset Kilden var det oplagt at lave et fælles projekt mellem Brøndby Kommune og Brøndby Kloakforsyning A/S for at aflaste kloaksystemet og udnytte regnvandet lokalt som rekreativ grøn ressource foran Kilden.

Lokalt regnvandshåndtering

Regnvandet fra dele af det eksisterende tag, pladsarealerne og det nye tag er afkoblet fra kloakken og håndteres og nedsives nu lokalt i en række serielt forbundne regnbede og græsfordybninger. Med projektet er udviklet en række smukke landskabsbaserede regnvandsløsninger og samtidig er der skabt nogle repræsentative forarealer til Kilden.

Varieret beplantning

Regnbedene består af græsser, buske og stauder der er tørketålende og samtidig kan tåle at blive oversvømmet når det regner. De eksisterende træer omkring Kilden er bevaret og integreret i bedene. Bedene blomstrer hele året bl.a. med forårets blomstrende pinseliljer og fuglekirsebærtræ, der i den tidlige sommer akkompagneres med blomstrende iris, der i efteråret sætter dekorative frøkaplser. Blomstergrøften i parken er beplantet med margueritter. Regnbedene og blomstergrøften er skabt til at give liv og forskønne vejen ind til biblioteket, uanset vejret.

Et pålideligt beskyttelseskoncept

De enkelte bassiner på forpladsen og bagpladsen kan håndtere normalregnen. Ved ekstrem regn vil bedene fyldes op, og der vil være overløb via de åbne render af chaussèsten til en grøft i den tilstødende bypark. Hvis grøften skulle blive fyldt, kan vandet fordele sig ud i parken ved naturlig afstrømning.

Projektpartnere

Dett projekt opstod som et samarbejde mellem HOFOR, BIOFOS, Brøndby Kommune , Dines Jørgensen og Opland Landskabsarkitekter.

Galleri

Projektlokation