Klimaparkeringsplads Tornehøj

Et demonstrationsprojekt for klimatilpasning uden store indgreb

I rækken af demonstrationsprojekter med klimatilpasning og grønne regnvandsløsninger i Brøndby har HOFOR  i samarbejde med Brøndby Kommune i 2015 udført en Klimaparkeringsplads på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Her ligger skolens parkeringsplads areal til et forsinkelsesbassin for regnvand i tilfælde af voldsomme regnskyl.

Quick Facts

Adresse: Tornehøj 3, 2605 Brøndby
Etableret: Forår 2015
Elementer: Parkeringsplads med kantsten og asfaltbump ved udkørsler, brønd med vandbremse og boldbane som overløbsareal
Afkobling: Forsinkelse ved voldsomme regn med overløb til boldbane
Dimension: 6000 m2 tagflade; 340 m3 tilbageholdelsesvolumen på parkeringsplads
Medvirkende: HOFOR, Brøndby Kommune, Brøndbyvester Skole, Dines Jørgensen og Aarsleff.

Små indgreb med stor effekt

Der er udført nogle mindre indgreb på overfladen ved kantsten og udkørsler, der er blevet forhøjet. Derudover er der monteret en vandbremse i udløbsbrønden til hovedkloakken. Dermed kan regnvandet fra dele af skolen og fra parkeringspladsen stuve op på parkeringspladsen så der kan stå 10 cm vand ved voldsomme regnskyl, indtil der igen er plads i hovedkloakken. Når det regner for voldsomt til p-pladsens kapacitet kan vandet løbe videre til en tilstødende boldbane.

En parkeringsplads som forsinkelsensbassin

Den eksisterende kantsten rundt om parkeringspladsen danner en bassinkant. Ved ind- og udkørsel er der etableret bløde bump, som både optimerer trafiksikkerheden og kan holde regnvandet inde på parkeringspladsen. Regnvandet i de underjordiske rør ledes til en brønd, hvor der er indsat en bremse, som regulerer hvor meget regnvand der ledes videre i systemet og under store belastninger helt kan lukke for udløb. Når dette sker presses regnvandet kontrolleret op på overfladen og parkeringspladsen bliver et midlertidigt forsinkelsesbassin. Herfra vil vandet fordampe, men primært lukkes ind i kloakken når der er plads igen.

Moderinsering og klimatilpasning

I forbindelse etablering af klimaparkeringspladsen har man optimeret på forskellige områder; de tilstødende ledninger er sikret med en strømpeforing, så man véd regnvandet løber til parkeringspladsen, trafiksikkerheden er optimeret ved en ny cykelsti og man har moderniseret udseendet ved at fjerne de eksisterende slidte træsteler. Dette er den synergieffekt, man kan kreere ved lokal håndtering af regnvand.

Sjældnere end hvert 2. år er der ikke længere plads til regnvandet på parkeringspladsen på Tornehøj. Så kan vandet løbe på overfladen langs cykelstien til boldbanen på den anden side af Tjørnehøj. Fra boldbanen kan regnvandet nedsive og fordampe, uden at belaste kloakken.

Projektpartnere

Projektet er resultatet af et samarbejde mellem HOFOR, Brøndby Kommune, Brøndbyvester Skole Dines Jørgensen og Aarsleff.

Galleri

Projektlokation