Kirkebjerg Boligselskab

Kreativ Klimatilpasning

Efter en fællesinvestering mellem Brøndby Kommune og HOFOR, er der i samarbejde med Gaihede A/S designet en række rekreative klimatilpasninger i områderne omkring boligerne, der er til gavn for både beboerne og andre borgere i Brøndby Kommune.

Quick Facts

Adresse: Brøndby Boligselskab, afdeling 601, Kirkebjerg

Elementer: Regnvandsbede, nedsivningselementer, regnvandsrender, forsinkelsespladser, rekreative grønne elementer

Medvirkende: HOFOR, Brøndby Boligselskab afd. 601, Gaihede A/S

Hvorfor skal området klimatilpasses?

Formålet med projektet er at mindske risikoen for oversvømmelse i området, beboernes kældre, samt overløb af lokale kloaksystemer. Løsningen leder nemlig tusindevis af kubikmeter regnvand væk fra kloakkerne, og ud til naturlig nedsivning i stedet.

Et varieret landskab

Bakketoppe og fordybningerer placeret i hele området omkring boligkvarteret. Det giver et kreativt og varieret lokalt landskab, i stedet for flade grønne plæner. Dette opfordrer borgerene til at udnytte de fælles udendørs arealer, der kan bruges til leg, afslapning, gåtur og hvad fantasien ellers kan finde på. Klimatilpasningen afleder regnvand ved at afløbsrør er bøjet væk fra kloakken så regnvandet nu i stedet håndteres lokalt i åbne render, regnbede og fordybningerne i landskabet, der efter kraftig nedbør danner små kontrollerede vandhuller. Herved mindskes belastningen af kloaksystemerne, og dermed også risikoen for at kloakkerne flyder over ved kraftige regnskyl.

Beboerinddragelse

Beboerne i Brøndby Boligselskab afd. 601 havde, allerede inden projektets start, anerkendt oversvømmelsesproblemet. Der blev derfor nedsat en beboerarbejdsgruppe hvor beboerne kunne bidrage til projektet og påvirke det fra start. Ved inddragelse af beboerne har samarbejdet kørt rigtig fint, og der er undervejs blevet fortaget justeringer af projektet så beboernes ønsker til udnyttelse af området, hænger sammen med hydrologi og design.

Medvirkende

Projektet er et samabejde af HOFOR, Brøndby Kommune, Brøndby Boligselskabet og Gaihede Ingeniører og Arkitekter.

Galleri

Projektlokation