Gladsaxe Idrætscenter

Indledning

Store bygninger om Gladsaxe Idrætscenter dækker store områder. Dette medfører en mangel på naturlig infiltration og tilbageholdelse af regnvand, og kan forårsage farlige situationer,
såsom fx oversvømmelse af lavtliggende områder. Gladsaxe sportcenter dækker et meget stort område og er placeret på toppen af en bakke. Det blev derfor valgt at være klimatilpasset.

Quick Facts

DKK 30 mio. i besparelser, da hydrauliske og rekreative elementer blev bygget sammen i det samme byggeprojekt.

Beskyttelse og rekreative funktioner

Tilbageholdelsesbasiner, hvor regnvand holdes tilbage under tunge skybrud, er billigste, hvis de er bygget i form af åbne bassiner.
Disse bassiner tager normalt meget overfladeareal. Planlæggere i dette projekt integrerede derfor rekreative elementer i bassinerne.
Resultatet er sportsbaner og legepldaser, som holder tilbage vandet, når kraftigt regn rammer området.

Skybrudsbeskyttelse

Omlægningen har til formål at afskære vejvandet fra kloaknettet.
Herved opnås en mere effektiv regnvandshåndtering i det fælleskloakerede område,
der oplever kapacitetsproblemer og oversvømmelser.

Omkostningseffektivitet

Overfladekonstruktioner er i de langt fleste tilfælde billigere end underjordiske byggeværker som fx tunneller. Idrætscentret var en del af projektet “VandPlus”,
der havde til formål at undersøge, hvor meget besparelsespotentiale der er, hvis de hydrauliske elementer, i dette tilfælde bassiner,
tjener som grundlæg for rekreative faciliteter. Resultaterne var positive, da dette kombinerede projekt var ca. 20% billigere end separate projekter.

Projektpartnere

Klimasikringen af Gladsaxe Idrætspark var et fælles projekt af Gladsaxe Kommune og NOVAFOS. Projektet var også et af fire delprojekter i Realdanias “VandPlus” -projektet, der undersøgte omkostningseffektiviteten af multifunktionel klimatilpasning.

Galleri

Projektplacering