DNNK Masterclass er vidensinstitutionernes bidrag til DNNK’s medlemmer. Der sættes fokus på læring og kompetenceudvikling gennem 3-4 online undervisningslektioner, hvor medlemmerne kan tilegne sig ny viden. Det er professorer, lektorer og undervisere fra vidensinstitutionerne, der står for indholdet.