DNNK har via de mange medlemmer i netværket adgang til en lang række udviklings- og demonstrationsfaciliteter som gerne skal bringes i spil mest muligt.

Hvis du har spørgsmål til test og udviklingsaktiviteter kan du kontakte Ulrik Hindsberger på e-mail uhi@teknologisk.dk. Hvis du har spørgsmål til demonstrationsfaciliteter kan du kontakte Ole Larsen på olar@hofor.dk