Baunebakken boligområde

Mange små løsninger i stedet for et stort bassin

Som erstatning for et regnvandsbassin har HOFOR etableret grønne regvandsløsninger for et boligområde med 220 ejendomme i Hvidovre.

Klimatilpasningsløsningerne er blevet etableret i 2015.

Quick Facts

Adresse: Grundejerforeningen Baunebakken, Bredkær 5, 2650 Hvidovre
Elementer: Regnbede, faskine, vådbassin, render og græslavning
Nyttevolumen: 1.390m3
Afkobling: 220 ejendomme er nu separatkloakeret
Medvirkende: HOFOR har været byggeher, SWECO med GHB Landskabsarkitekter bi, Entreprenør Ebbe Dalsgaard A/S

Vandets vej

Nedløbsrørene er drejet væk fra kloakken, og ledes nu til små regnbede i stiarealerne. Vandet ledes i den vestlige ende via dræn til tunnelfaskiner under parkeringsarealerne.

En Tunnelfaskine

Rekreative områder håndterer vand

I den østlige ende ledes vandet via dræn til en legeplads med å-forløb, og sænket fodboldbane samt til et nyt gadekær. I den vestlige ende ses desuden græslavninger, der fungerer som opstuvningsbassiner til vand fra parkeringspladser. Beplantningen i regnbedene er etableret med tre farver, komplimenteres af tre forskellige stitræer, således at vejene får et ensartet men dog unikt udtryk.

Overblik over regnvandssystemet

Illustrationen viser hvordan systemet hænger sammen:

Lilla – Små regnbede samler tagfladernes regnvand.

Grøn & Gul – Lavninger og Tunnelfaskiner samler det afstrømmende vand fra stierne.

Blå – En stor lavning ved legepladsen sikrer området fra oversømmelser, hvis der kommer et skybrud.

Projektpartnere

The project is one of the three partial projects forming ‘The Climate Neighborhood’. The Project was launched within the scope of a neighborhood renewal renprogram. Tåsinge plads is a shared project of the City of Copenhagen and HOFOR – Greater Copenhagen Utility. Further project partners were the neighborhod renewal office, which coordinated public involvement, the consultancies, viatrafik and ORBICON, as well as the architecture firm Third Nature.

SWECO
GHB logo
Ebbe Dalsgaard A/S

Galleri

Projektlokation

Lignende projekter

Der er flere projekter, som opstod i sammenhæng med etableringen af København-Ringsted Banen. Se nedenunder:

featured image
Bassin i Brøndbyvej
Rosenåen