Bassin i Brøndbyvej

Klimatilpasset regnvandsbassin ved Brøndbyvej 151

I forbindelse med etablering af jernbanen København-Ringsted har HOFOR, Banedanmark og Brøndbykommune samarbejdet omkring en række fælles klimatilpasningstiltag. Formålet er både at optimere vandafledning fra og omkring jernbanen, samt oversvømmelsessikre jernbanens omkringliggende områder.

Bassinet er blevet indviet den 29. juni 2016

bassin m planter

Quick Facts

Adresse: Brøndbyvej 151, 2605 Brøndbyvester
Elementer: Forbassin, sandfang, olieudskiller, forsinkelsesbassin, rekreative grønne løsninger
Nyttevolument: 53.000 m3
Medvirkende: HOFOR, Banedanmark, Brøndby Kommune

beplantning

Flere elementer arbejder hånd i hånd

Samarbejdet har bl.a. udmøntet sig i et 950m langt grøftebassin; en regnvandsledning og to nye regnvandsbassiner i indsatsområdet ved Horsedammen. Herudover er to regnvandsbassiner reetableret til ét klimatilpasset, rekreativt regnvandsbassin ved Brøndbyvej 151.

grøft

Et stort volumen også til de kraftigste regnbyger

Det nye bassin på 25.000m2 har fået øget kapaciteten fra 39.000 m3 til 53.000 m3 og mindsker risikoen for oversvømmelser ved omkringliggende industri- og boligkvarterer. Bassinet består af et forbassin og et hovedbassin. Forbassinet har en teknisk funktion med sandfang og olieudskiller, og hovedbassinet fungerer som forsinkelsesbassin inden vandet ledes ud til Bækrendens sideløb.

før beplantning

Natur og rekreativ værdi i fokus

Hovedbassinet er designet til et naturligt udseende med varierende beplantning samt rekreative løsninger. Her er blandt andet etableret trampesti rundt om bassinet samt græsklædte banketter, der indbyder borgerne til at bruge det nye grønne område. Rundt om bassinet er placeret betonbænke der både kan bruges til et hvil, hvor udsigten over bassin og dets flora- og faunaliv kan nydes, og samtidigt sikrer betonbænkene skråningen mod jordskred.

med bank

Projektpartnere

Projektet opstod som et samarbejde mellem HOFOR, Banedanmark og Brøndby Kommune.

Galleri

Projektlokation

Lignende projekter

Der er flere projekter, som opstod i sammenhæng med etableringen af København-Ringsted Banen. Se nedenunder:

featured image
Baunebakken