Du modtager DNNK’s nyhedsbrev fordi du har interesse i klimatilpasning. 

 

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores arrangementer, Klimatopmødet i Lemvig, samarbejde på tværs af Øresund og den nye bestyrelse i DNNK. Vi er også rigtig glade for, at vi igen kan afholde fysiske arrangementer – det næste er målrettet kommuner og forsyninger, og handler om regnvandshåndtering, og afvikles i Aarhus. 

 

Hold øje med nye arrangementer i Klimakalenderen her >

 

Har du forslag til nyheder eller arrangementer indenfor klimatilpasning, rapporter, klimatilpasningsprojekter eller oplæg/webinarer vi kan lægge op i vores Vidensbank - er du meget velkommen til at kontakte sekretariatsleder Steffen Vestergaard, sv@dnnk.dk

 

God læselyst! 

Generalforsamlingen den 18. maj 2022 og ny bestyrelse valgt

Den årlige generalforsamling blev afviklet i god ro og orden som det sig hedder.

 

Der var stor interesse og 50 deltagere var med fysisk og online. Der var kampvalg indenfor medlemsgrupperne virksomheder og forsyninger, og den nye bestyrelse blev valgt.

 

Forpersonskabet består af forperson Niels V. H. Sørensen, Gladsaxe Kommune, og næstforpersoner blev Bo Brøndum Pedersen, Bovak ApS og Dorthe Selmer, Region Midtjylland.

 

Det blev også et farvel til afgående forperson Frank Brodersen, med et dybfølt tak for den store indsats med at samle DNNK til en landsdækkende forening.

 

Tak til de mange der stiller tid, netværk og viden til rådighed, og herved bidrager til samarbejdet om at skabe et klimatilpasset Danmark.

 

DNNK’s bestyrelse pr. 18. maj 2022 kan ses her >

 

Download DNNK’s årsberetning for 2021 her >

 

Download referat fra generalforsamlingen her >

Aarhus: Temadag om regnvandshåndtering

Tid: 16. juni 2022 kl. 9.00 – 13.15

 

Sted: Aarhus

 

Mange kommuner skal beslutte en strategi for regnvandshåndtering. Skal det ud af fælleskloakken og i så fald på hvilken måde? Taler vi om et nyt separat-rørsystem, om LAR-løsninger, om kombinationer, eller om noget helt andet? Hvad med dræning? Og hvad med økonomien?

 

Dette arrangement er kun for medlemmer af DNNK.

Klimatopmøde 2022 i Lemvig

Tid: 17. og 18. august 2022

 

Igen i år slår Klimatorium i Lemvig dørene op for Det nationale Klimatopmøde.

 

Verdens befolkning bruger jordens ressourcer hurtigere, end de kan genskabes! Global Footprint Network oplyser, at i 2021 faldt Earth Overshoot Day den 29. juli.

 

Årets Klimatopmøde stiller skarpt på den nødvendige omstilling, samt hvordan vi derigennem kan bidrage til at skabe en bedre jordklode.

 

Fokus er at vise tilgange og konkrete eksempler, som kan inspirere og vise veje – det er der brug for i Danmark og globalt!

Konference om samarbejde på tværs af Øresund

Tid: 1. og 2. juni 2022

 

Sted: Helsingborg med mulighed for at høre oplæg online

 

I samarbejde med Greater Copenhagen, DNNK, Sweden Water Research og Den Danske Ambassade i Sverige sættes fokus på klimatilpasning og innovation på H22 i Helsingborg.

 

DNNK er en del af Greater Copenhagens delprogram ’Urban Brilliance’, som inviterer innovative byer fra hele verden til at fremvise, dele og debattere smarte og bæredygtige løsninger.

 

Mød blandt andre Københavns Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, der vil tale om betydningen af tværgående samarbejde i klimatilpasningen. Få også præsenteret verdens første samlede analyse af fælles klimatilpasningsudfordringer og -muligheder på tværs af Øresund, som DNNK har udarbejdet sammen med Sweden Water Research med input fra en lang række aktører omkring Øresund.

 

Der vil være mulighed for at følge nogle af oplæggene online. Link til dette, vil blive opdateret i Klimakalenderen.

Professor Henrik Vejre fra KU sætter i dette oplæg fokus på klimatilpasning og samarbejde

Klimatilpasning kræver samarbejde på tværs, idet vi har med grænseoverskridende (vand)problemer at gøre.

 

Henrik Vejre, professor ved Københavns Universitet, sætter i dette oplæg samarbejde om klimatilpasning på spidsen, idet han tager udgangspunkt i amternes nedlukning og den efterfølgende ad-hoc tilgang til klimatilpasning, som vi ser i dag. Er der brug for en formalisering af samarbejdet?

 

Oplægget er fra Region Hovedstadens politikerkonference ’Klimatilpasning på Tværs’ som foregik på Christiansborg.

LinkedIn

Kontakt os: info@dnnk.dk

Indstillinger og afmelding    |    Læs nyhedsbrevet i din browser