Så er der mulighed for at søge om midler til bobleprojekter i DNNK!

Har du et spændende projekt, så kan du som medlem af DNNK søge om projektfinansiering på op til 100.000 kr. Alle medlemmer kan ansøge, og der gives finansiering til 3-5 projekter.

DNNK har afsat en pulje med kontingentmidler som kan søges af medlemmerne. Ansøgningsprocessen er enkel og både vejledning og ansøgningsskema finder du på vores hjemmeside, hvor du også kan læse nærmere om de formelle krav.

Læs mere om Bobleprojekterne her
DNNK tilbyder spændende arrangementer efter sommerferien

Klimakalenderen er nu opdateret med en række arrangementer for 3. kvartal. Her kan I blandt andet glæde jer til:

Der vil løbende komme flere arrangementer i kalenderen og vi kan løfte sløret for, at også de fysiske arrangementer er på vej. 

Vi glæder os til at se jer! 

Læs mere her
KlimaInnovationsCamp 2021

Traditionen tro afholder DNNK KlimaInnovationsCamp, denne gang i samarbejde med Skanderborg Forsyning. 

KlimaInnovationsCamp er en workshop der afholdes over en weekend og målet er at få de studerende til at komme med idérige og kreative konceptforslag på de konkrete udfordringer som årets vært, Skanderborg Forsyning, kommer med.

Gennem camp’en kan vi vise, hvad der kan komme ud af at samarbejde og konceptualisering på nye måder via et innovations- og designspil, og det kan forhåbentlig være med til at booste udviklingen og samarbejdsformen inden for klimatilpasningsløsninger mere generelt.

KIC afholdes den 30-31. oktober 2021 med deltagelse af studerende fra et bredt tværfagligt udvalg af videregående uddannelser.

Læs mere her
Stor dansk undersøgelse viser, at vi ønsker en klimaindsats med fokus på helheden

For første gang er danskerne bredt blevet spurgt til deres viden om klimaforandringer og klimatilpasning. Undersøgelsen afslører et stort ønske om en helhedsorienteret tilgang, hvor fx biodiversitet tænkes med.

En af de overraskende konklusioner fra undersøgelsen er, at kun cirka 26 pct. af danskerne i dag har klimaforandringer med i deres overvejelser, når de køber bolig, og mellem hver tredje og hver fjerde af de adspurgte ved ikke, hvem der har ansvaret for at betale for skader som følge af fx oversvømmelser eller skybrud.

Undersøgelsen er foretaget af Epinion blandt borgere og virksomheder for de fem regioner, Danske Regioner samt Det Nationale Netværk for Klimatilpasning.

Læs Region Midtjyllands pressemeddelelse her
Gratis adgang til en masse viden om klimatilpasning

Københavns Universitet har en Videntjeneste, der rummer en masse nyttig viden inden for klimatilpasning, se f.eks. disse Videnblade:

·       Langt de fleste Videnblade er frit tilgængelige. De allernyeste er dog forbeholdt abonnenter, der også kan få gratis rådgivning og rabat på udvalgte arrangementer.

Besøg Videntjenesten her
DNNK ønsker alle en god sommer
LinkedIn

Kontakt os: dab@dnnk.dk

Indstillinger og afmelding    |    Læs nyhedsbrevet i din browser