DNNKs første generalforsamling

Den 19. maj 2021 holdt vi DNNKs første ordinære generalforsamling med lige over 80 deltagere - fysisk og online, fra hele landet.

Mødet blev ledet af Klavs Gravesen, HORTEN og indledtes med beretning fra bestyrelsen om aktiviteterne i 2020 – baseret på Årsberetningen 2020.

Regnskabet for 2020 blev godkendt, og der blev orienteret om budget 2021 – med flere gode spørgsmål og kommentarer hertil.

Kontingentstruktur for 2022 blev vedtaget med uændrede takster, dog kan studerende nu få gratis medlemskab, uden stemmeret på generalforsamlingen. 

Der kommer et mere fyldigt referat fra generalforsamlingen, som vil kunne findes på hjemmesiden senere.

Mange tak til Jer der deltog – fysisk såvel som virtuelt.

Frank Brodersen, Forperson

Ny rapport fra forskere fra Københavns og Aarhus Universiteter

Bidragsmodellerne for klimatilpasning i kystområder og vandoplande, sættes under lup

DNNK er stolte af at have en bred platform, hvor vi kan udbrede kendskabet til opnået viden og resultater.

Vi er derfor glade for, at kunne præsentere jer for rapporten "Hvem skal betale? Bidragsmodeller for klimatilpasning i kystområder og vandoplade", som er kommet i stand på foranledning af projektet Klimatilpasning på tværs, med finansiering fra Region Hovedstaden.

I rapporten, der er fra marts 2021, sætter forskere fra Københavns og Aarhus Universiteter, bidragsmodellerne for klimatilpasning i kystområder og vandoplande, under lup. 

DNNK med i nyt partnerskab som optimerer milliardstore samfundsinvesteringer, skaber innovation og grønne arbejdspladser

Strategisk samarbejdsaftale mellem Greater Copenhagen og DNNK – samarbejde på tværs af Øresund

DNNK har været fanebærer for et svensk-dansk partnerskab om klimatilpasning mellem kommuner, regioner, forsyningsselskaber og vidensinstitutioner på tværs af sundet. De tolv medlemmer i partnerskabet vil samarbejde om at udvikle et living lab for klimatilpasning omkring Øresund, udnytte radardata på tværs af landene til bl.a. bedre varsling og samordne besøgstjenester. Greater Copenhagen – med sine 85 kommuner og 4 regioner - støtter op om partnerskabet – idet klimatilpasning er én af fire hovedprioriteter i nyligt vedtaget grønt charter fra Greater Copenhagen. Ambitionen er, at flere tager del i partnerskabet, så man bedst mulig gør brug af viden og kompetencer på tværs af sundet.

DNNK har indgået en strategisk samarbejdsaftale med Greater Copenhagen om at stå for understøttelsen af partnerskabet, foreløbig frem til oktober 2022.

Læs mere på hjemmesiden her
Idekonkurrence, der fremmer innovation

Den internationale Wetskills Challenge er en idekonkurrence på ti dage i august, hvor unge talenter med forskellige nationaliteter og baggrunde arbejder i teams på problemstillinger fra det virkelige liv.

Målet er at komme med inspirerende out-of-the-box ideer som er realiserbare og har mulighed for opfølgning. Casene skal være inden for temaerne vand, bæredygtighed og klima og er formuleret af sektorpartnere så som lokale myndigheder, virksomheder og vidensinstitutioner.

Konsortier af (internationale) partnere kan også formulere en case sammen.

Læs mere på hjemmesiden her
Sommerhilsen

Så står sommeren for døren. Efter en forvirrende Coronatid nærmer vi os mere normale tilstande.

For DNNK har det betydet, at vi har arbejdet med mange virtuelle arrangementer. Vi nåede faktisk forbavsende meget i 2020, se årsberetningen for året her.

Og at vi nu stille og roligt kan inddrage det at mødes fysisk også i vores planlægning. Vi ser frem mod den resterende del af 2021 med fortrøstning. 

En stor tak til alle der bidrog og et stort ønske om et god sommer.

Frank Brodersen, Forperson

LinkedIn

Kontakt os: dab@dnnk.dk

Indstillinger og afmelding    |    Læs nyhedsbrevet i din browser