DNNK tilbyder medlemmerne en lang række kompetenceludviklende aktiviteter

Konferencer, temadage, gå-hjem-møder og tematiske ERFA-møder

Nationale og internationale inspirationsture/studieture

Kursusmuligheder

DNNK arrangementer

Erfaringer fra afholdte arrangementer

Kursusaktiviteter

Værktøjskasse

Har du selv et ønske til et seminar eller et kursus, som netværket kan være med til at udvikle eller løfte, så skriv til Anne Stalk på astalk@gladsaxe.dk