På denne side kan man finde oplysninger om forskellige typer klimatilpasningsprojekter, som er i gang eller afsluttet

DNNK igangsætter selv mindre bobleprojekter, hvor målet er at de skal give merværdi for resten af DNNKs medlemmer. Desuden deltager DNNK selv i forskellige eksternt finansierede projekter enten som hovedaktør eller i forbindelse med formidling af aktiviteterne. DNNK vil også gerne præsentere medlemmernes spændende projekter. Hvis du har et projekt du gerne vil præsentere på DNNK’s hjemmeside kan du kontakte?

U & D faciliteter

Igangværende projekter

Afsluttede projekter

Projektideer

DNNK har i august 2020 nedsat en arbejdsgruppe som drøfter DNNKs involvering i forskellige typer af projekter. Arbejdsgruppen består af både videninstitutioner, virksomheder, forsyninger og offentlige parter. Hvis du vil høre mere om arbejdsgruppens opgaver kan du kontakte Ulrik Hindsberger uhi@teknologisk.dk