Her finder du oplysninger om vores igangværende og afsluttede projekter.

DNNK igangsætter selv mindre bobleprojekter, hvor målet er at de skal give merværdi for resten af DNNKs medlemmer. Desuden deltager DNNK selv i forskellige eksternt finansierede projekter enten som hovedaktør eller i forbindelse med formidling af aktiviteterne.

DNNK vil også gerne præsentere medlemmernes spændende projekter.

Hvis du har et projekt du gerne vil præsentere på DNNKs hjemmeside, kan du kontakte Ulrik Hindsberger.

Udviklings- og demonstrationsfaciliteter

Igangværende projekter

Afsluttede projekter

Projektideer

Projektarbejdsgruppen

 

DNNK har i august 2020 nedsat en arbejdsgruppe som drøfter DNNKs involvering i forskellige typer af projekter.

Arbejdsgruppen består af både videninstitutioner, virksomheder, forsyninger og offentlige parter.

Hvis du vil høre mere om arbejdsgruppens opgaver kan du kontakte Ulrik Hindsberger.