Her finder du oplysninger om vores igangværende og afsluttede projekter.

DNNK igangsætter selv mindre bobleprojekter. Desuden deltager DNNK i forskellige eksternt finansierede projekter enten som hovedaktør eller i forbindelse med formidling af aktiviteterne. DNNK er meget interesserede i at høre om nye projektideer både til mindre og større projekter, hvor DNNK kan hjælpe netværkets medlemmer.

Hvis du har en ide, du gerne vil have kvalificeret eller drøftet, kan du kontakte Ulrik Hindsberger.

Bobleprojekter

OReWise logo

Projekt ÖReWise

Igangværende projekter

Afsluttede projekter

Projektarbejdsgruppen

 

DNNK har i august 2020 nedsat en arbejdsgruppe som drøfter DNNKs involvering i forskellige typer af projekter. Arbejdsgruppen arbejder med både forsknings- og udviklingsprojekter, diskuterer løbende forskellige hovedemner og ideer, som er relevante for DNNK at tage op enten på kort eller længere sigt.

Arbejdsgruppen består af både videninstitutioner, virksomheder, forsyninger og offentlige parter.

Hvis du vil høre mere om arbejdsgruppens opgaver kan du kontakte Ulrik Hindsberger.