Grøn Klimaskærm fortsættes hos ENERGI & VAND

Kan vi udnytte byrummet bedre ved at forsinke og fordampe vand i vertikale LAR-løsninger? En testlokation hos Energi og Vand skal gøre os klogere på Grøn Klimaskærm og dets mulige synergieffekter for regnvandshåndtering og byplanlægning. Lokal Afledning af Regnvand (LAR) rummer et stort potentiale for at skabe merværdi i byen gennem etablering af blå og…

Opsamling fra temadagen “Som dug for solen – fordampningens potentielle rolle i LAR-løsninger”

DNNK inviterede d. 25 juni til det første fysiske arrangement efter coronakrisen. Det handlede om fordampning og LAR. Temadagen Som dug for solen var et blandet lynkursus- og workshop forløb, der tog fat i mekanismerne bag fordampning og vilkårene for at udnytte fordampning som afvandingselement. Download program for dagen her > Dagen var delt i to: 9-12:…

Tag med DNNK på inspirationstur på Fyn

Vi har alle brug for inspiration, nye faglige vinkler og erfaringsudveksling og gik du glip af studietur til Hovedstadsområdet sidste år? Den 17. september 2020 får du igen chancen for at komme med ud og se smarte løsninger indenfor klimatilpasning. Det er gratis at deltage. Programmet byder på eksempler på klimatilpasning, driftserfaringer og lokal afledning…

Arrangementer i 2020

Vi har planlagt en lang række aktiviteter i netværket for resten af året. Mange af arrangementerne er der dog ikke sat endelig dato på endnu. Derfor er de ikke kommet i klimakalenderen (www.dnnk.dk/klimakalender). Du kan dog se, hvilke arrangementer vi forventer at afholde her >. Så snart der kommer en dato på arrangementerne, vil de…

Besøgstjenesten fortsætter – digitalt

Mange internationale besøgende kommer til Danmark i de tidlige sommermåneder, som de sidste år har været højsæson for besøgstjenesten, der med stor succes har været drevet af CALL Copenhagen siden 2017, og nu også er en del af DNNKs mange aktiviteter.  På grund af Corona ser denne sommer dog meget anderledes ud, og besøgstjenesten og dens partnere har været nødt til at finde kreative løsninger for at gennemføre allerede planlagte delegationsbesøg, workshops og temadage. I stedet for at…

God morgen med DNNK

Det Nationale Netværk for klimatilpasning har i juni inviteret til 4 webinarer om vigtige her og nu udfordringer på klimatilpasningsområdet Det første handler om den stigende grundvandsstand som skaber mange problemer for landmænd og husejere. Det andet handler om det direkte modsatte nemlig tørke som skaber problemer især for landmænd. Det tredje handler om hvor…

Invitation til virtuelt PhD-forsvar på KU 29.05 kl. 10

Mark Randall præsenterer og forsvarer sin afhandling: ’Sponge cities: Evaluating the hydrologic impacts through modelling at site and city scale”, indeholdende tre papers: ‘Geographic Object Based Image Analysis of WorldView-3 Imagery for Urban Hydrologic Modelling at the Catchment Scale’; ‘Evaluating Sponge City volume capture ratio at the catchment scale using SWMM’, and ‘Comparison of SWMM…

DNNK afholder en række arrangementer i juni

Corona har sat en dæmper på DNNKs arrangementer i foråret, men nu er det tid til at komme i gang. Vi har derfor planlagt en række spændende arrangementer i juni både online og fysisk. Online gå-hjem-møde fra Bryggervangen Klimatilpasning har været løftestang for et fantastik re-design af Bryggervangen på ydre Østerbro. På dette online gå-hjem-møde…

KlimaInnovationsCamp 2020

Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK) gentager succesen fra de tidligere netværk og inviterer for tredje år i træk studerende fra forskellige fagretninger til at samarbejde om at udvikle innovative koncepter for klimatilpasning. Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som Danmark står over for, og der er brug for handling. Det kræver store investeringer…