Nyhedsbrev 03 - Juni 2020

Kære alle,

Så er – godt og vel – det første halve år med vores netværk gået.

Året begyndte med en velbesøgt generalforsamling. Det gav en masse energi til det videre arbejde - tak til Jer, der deltog.

Og lige som vi havde sat i fuld gang - kom Corona og gjorde tingene noget sværere; på trods af det, synes jeg, at vi er nået langt i 1. halvår – vi er blevet rigtig gode til de elektroniske værktøjer, til de velbesøgte webinarer, møder og ved virtuelle fremvisninger. Der er skrevet ansøgninger til en håndfuld projekter, som vi venter os meget af - og der er arbejdet med den kommercielle vinkel bl.a. med opstilling af et modul af den grønne klimavæg til test, opstartsstøtte til virksomheder og kommuner mv.

På de indre linjer har vi strategien på plads – til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet 20. august. Og vi har fået godkendt vores organisering – med Ole Larsen som sekretariatsleder og Kristoffer Ulbak som netværksleder, samt haft de første møder med den brede kreds af netværkets ressourcepersoner. Tak for Jeres store indsats!

Endelig har vi fået et økonomisystem, så vi har kunnet få kontingentindbetalinger fra de nu mere end 110 medlemmer - tak for det.

Læs mere i nyhedsbrevet nedenfor, som viser nogle af de mange aktiviteter, som peger ind i et aktivt andet halvår af 2020.

God sommer!

Frank Brodersen
Forperson

God Morgen med DNNK 

I løbet af juni måned har DNNK afholdt en række morgenwebinarer om forskellige emner inden for klimatilpasning. Herunder stigende grundvand, tørke og danske kyster. Alle webinarer er blevet optaget, så du kan gå ind og se dem via DNNKs hjemmside her >

Husk at du kan deltage i det foreløbigt sidste webinar ”Hvor skal vandet være, og hvordan sikrer vi (mer)værdi?” fredag den 26. juni fra klokken 8-9. Du kan læse mere om webinaret her >

Arbejdsgruppe for F&U projekter

Efter sommerferien vil DNNK opstarte en arbejdsgruppe om forskning- og udviklingsprojekter. Gruppen skal bl.a. være med til at at sætte rammerne for bobleprojekter i DNNK og vurdere hvilke emner og ansøgninger, der skal prioriteres i netværket. Det er forventningen, at der vil deltage flere vidensinstitutioner i arbejdsgruppen, men det vil også være relevant, hvis en eller flere kommuner, forsyninger og virksomheder har lyst til at deltage. Interesserede medlemmer kan kontakte Ulrik Hindsberger på mail uhi@teknologisk.dk eller Ole Larsen på mail olar@hofor.dk, hvis de vil høre nærmere om arbejdsgruppen og arbejdet.

DNNK introducerer Månedens udfordring 

Et nyt koncept skal være med til at skabe øget videns- og erfaringsudveksling i netværket. Vi introducerer derfor MÅNEDENS UDFORDRING.

I månedens udfordring tager vi hver måned fat i et spørgsmål eller en aktuel udfordring, som vores medlemmer sidder med. Idéen er, at medlemmer hjælper medlemmer med at blive klogere på månedens udfordring, ved at melde tilbage med erfaringsbaseret viden fra eksempelvis lignende projekter.

Stevns Kommune har sagt ja til at være prøvekanin for den første udfordring, som vil komme på LinkedIn og i nyhedsbrevet i august måned.

Er du medlem i DNNK, og har du eller din organisation en udfordring, som I gerne vil belyse i fællesskabet, så meld jer til månedens udfordring, ved at skrive en mail til DNNK på sigboe@hofor.dk

Stort udvalg af DNNK aktiviteter for efteråret

DNNK er ved at starte op med en række arrangementer op til sommerferien. Dette forventer vi at skrue op for efter sommer med mange spændende arrangementer. De fleste er der ikke sat dato på endnu, de kan derfor endnu ikke findes i klimakalenderen www.dnnk.dk/klimakalender. Vi har i stedet oprettet en oversigt, så man kan se hvilke arrangementer, vi har for resten af 2020. Se listen her >

Besøgstjenesten fortsætter - digitalt

Mange internationale besøgende kommer til Danmark i de tidlige sommermåneder, som de sidste år har været højsæson for besøgstjenesten, som med stor succes har været drevet af CALL Copenhagen siden 2017, og nu også er en del af DNNKs mange aktiviteter. 

På grund af Corona ser denne sommer dog meget anderledes ud, og besøgstjenesten og dens partnere har været nødt til at finde kreative løsninger for at gennemføre allerede planlagte delegationsbesøg, workshops og temadage. I stedet for at tage på ture med bus, cykel eller til fods, tilbringer vi derfor nu en masse tid foran vores skærme i forskellige webinarer, hvor vi præsenterer danske klimatilpasningsløsninger og diskuterer aktuelle problemer med vores udenlandske besøgende.  

På vores hjemmeside her > kan du læse mere om besøgstjenestens partnerskaber med bl.a. Udenrigsministeriets Eksportråd ('The Trade Council') og det europæiske netværk for urbane klimatilpasningsløsninger ('UR TAG'). 

Hvis du arbejder med et interessant projekt eller har noget specielt, som du gerne vil vise verden, bedes du kontakte Alexander på mail ahau@hofor.dk, der koordinerer DNNKs besøgstjeneste. 

Tech Talks 

I august starter DNNK en række af ”Tech Talks”, der afholdes som frokostseminar hver onsdag kl. 12.25-13.00. Nemt og bekvemt med egen mad foran skærmen – eller hvis du har mulighed for det ”on location”. Møderne er for alle som søger den nyeste viden om hvad der rør sig i vandbranchen generelt, og i særdeleshed indenfor klimatilpasning. Når hjemmesiden er sat op vil der være mulighed for at subscribe til Tech Talks, så du har de aktuelle møder i din kalender og ikke overser de mange spændende emner. Har du et ønske om at bidrage med indhold, så skriv en mail til Ole Larsen på olar@hofor.dk

Følg DNNKs aktiviteter på LinkedIn

DNNK har nu oprettet en LinkedIn gruppe, hvor vi løbende vil opdatere med nyheder i netværket samt interessante aktiviteter om klimatilpasning. Vi vil derfor opfordre dig til at følge gruppen på dette link > 

Ny bog på markedet

”Regn med mere” er en grundbog i håndtering af regnafstrømning ved hjælp af byens landskab, skrevet af Marina Bergen Jensen (KU), Antje Backhaus (gruppe F, Berlin) og Ole Fryd (KU). Der er tale om 210 sider koncentreret LAR. Læs den fulde nyhed her > eller gå direkte til webshoppen her >

Water Tech Boost

DNNK og CLEAN søger virksomheder til et nyt Water Tech Boost forløb, som primært er målrettet start ups og SMV’ere, der arbejder på vandområdet. Forløbet begynder i august 2020 og løber til udgangen af juni 2021. Virksomhederne vil bl.a. blive eksponeret ved store events (herunder TechBBQ og IWA), samt få hjælp til forberedelse af disse store udstillinger. Derudover vil forløbet give adgang til nye kunder, investorer og viden indenfor vandområdet. Hvis du er interesseret i at høre mere om forløbet, kan du kontakte Ole Larsen på mail olar@hofor.dk eller Ulrik Hindsberger på mail uhi@teknologisk.dk

Test af filterbeton 

Teknologisk Institut søger bygherrer og demonstrationsarealer til test af produktet filterbeton, som er baseret på drænbetonteknologien.

Filterbeton er betonbelægning til lokal håndtering og rensning af regnvand. Udviklingen af filterbeton gennemføres i et samarbejde i byggebranchen med støtte fra Miljøstyrelsen. Projektet søger innovative bygherrer til at følge og præge projektet med henblik på konkret demonstration af det nye produkt i projektets sidste faser.

Er du en interesseret bygherre, eller vil du høre mere om projektet, så kontakt Gitte Normann Munch-Petersen (Projektleder, TI) på mail gnmp@teknologisk.dk 

Indstillinger og afmelding    |    Læs nyhedsbrevet i din browser