Workshop: Er vi klædt godt nok på - fagligt og planlægningsmæssigt - til at håndtere oversvømmelser ved kysterne

DTU og DNNK inviterer til workshop den 28. februar. Temaet er de samfundsmæssige konsekvenser af oversvømmelser og investeringer i klimatilpasning. Der vil være oplæg og diskussion af, hvor godt vi fagligt og planlægningsmæssigt er forberedte på oversvømmelser ved kysterne.

Læs mere og tilmeld dig her
Tech Talk den 9. februar om funktionelle regnbede der virker fra dag 1 - hvordan?

Ny Tech Talk Med fokus på vandhåndtering i byerne og hvad det kræver af vækstmedierne. Se og hør landskabsarkitekt Kamilla Aggerlund tale om arbejdet med at udvikle en ny og forbedret filterjord i samarbejde med forsyning og universiteter.

Læs mere og tilmeld dig her
God morgen med DNNK den 23. februar

‘God morgen med DNNK’ taler om håndtering af højtstående grundvand i byen. Det terrænnære grundvand er en stigende problemstilling i byerne som to udviklingsprojekter har forsøgt at blive klogere på. 

Læs mere og tilmeld dig her
Nye podcastafsnit ude om spændingsfeltet mellem naturbeskyttelse og klimatilpasning!

VANDKANTEN, som er DNNK’s podcast univers har netop publiceret to nye podcast. Emnet er biodiversitet, og det spændingsfelt der ligger mellem forvaltningen af naturbeskyttelsesloven og et stigende behov for at klimatilpasse Danmark til fremtiden. 

Læs mere her og find link til VANDKANTEN

En ny rapport udarbejdet af DTU for Miljøstyrelsen sætter fokus på de samfundsøkonomiske omkostninger ved oversvømmelser relateret til stormflod ved kyster, skybrud, vandløb og grundvand.

Hent rapporten her
LinkedIn

Kontakt os: info@dnnk.dk

Indstillinger og afmelding    |    Læs nyhedsbrevet i din browser