Nyhedsbrev 02 - Maj 2020
Foto Bjarke Ørsted

Bestyrelsesmødet den 14. maj

Fra Forperson Frank Brodersen

Det første bestyrelsesmøde i DNNK efter stiftelsen blev afholdt den 14. maj. Bestyrelsen  var mødt talstærkt op på Skype – i alt 23 deltog. Der var fin en opbakning og gode forslag til netværkets fremtidige strategi og aktiviteter, som bestyrelsen vil arbejde videre med til næste møde i august.

Udover bestyrelsen – som ultimativt tegner foreningen – er der også brug for en daglig ledelse. Derfor besluttede bestyrelsen at udpege Ole Larsen som Sekretariatsleder. Ole er ansat i HOFOR som leder af CALL Copenhagen. Kristoffer Ulbak, der er ansat på Teknologisk Institut og har arbejdet med ledelse af KLIKOVAND, VIB og INUNDO blev samtidig valgt som Netværksleder.

Jeg ønsker tillykke til dem begge og ser frem til samarbejdet med dem.

DNNK afholder en lang række arrangementer i juni

Corona har sat en dæmper på opstarten af DNNKs arrangementer i foråret, men nu er det tid til at komme i gang. Vi har derfor planlagt en række spændende arrangementer i juni både online og fysiske. Se mere om arrangementerne her >

Klimainnovationscamp for 3. år i træk

DNNK fortsætter traditionen fra KLIKOVAND og Vand i Byer og inviterer for 3. år i træk studerende fra landets universiteter til Klimainnovations Camp.

DNNK`s Klima Innovation Camp (KIC) sætter fokus på hvad, der kan komme ud af at samarbejde på tværs af fagligheder og konceptualisere på nye måder. Dette så vi kan være med til at booste udviklingen inden for klimatilpasningsløsninger mere generelt.

Læs mere om Klimainnovationscampen her>

Og vinderen er…

DNNKs lille logo-konkurrence i sidste nyhedsbrev blev vel modtaget og vi har fået nogle gode input til udviklingen af DNNKs visuelle identitet. 

Netværket spænder vidt, men der nogle klare fællestræk i besvarelserne, der har fokus på åbent og stærkt samarbejde, sammenhæng på tværs, merværdi og ydmyghed over for den kompleksitet, som kendetegner klimatilpasningsområdet. 

Alt sammen godt i tråd med det værdifælleskab, der er ved at udvikle sig i Det Nationale Netværk for Klimatilpasning. 

Vi takker for bidragene og har udtrukket en heldig vinder. Det blev Stella Agger fra Region Sjælland. Tillykke - et par gode flasker vin er på vej!

Virtuelt PhD forsvar om Sponge City

Kom til virtuelt PhD-forsvar på KU 29.5 kl. 10, hvor Mark Randall forsvarer sin afhandling om Sponge City modellering. Se mere om deltagelse her>

Politisk aftale om bedre klimatilpasning

Efter en rekordvåd vinter har regeringen og partierne bag vandsektorloven indgået en politisk aftale om bedre klimatilpasning. Aftalen giver vandselskaberne bedre muligheder for at lave klimatilpasningsprojekter, der kan håndtere de stigende vandmængder. Det skal beskytte danskerne bedre mod oversvømmelser ved massiv regn. Læs mere om den politiske aftale her>

Fremtidige klimadata og klimatjenester

I et forskningsprojekt med deltagelse af DTU og DMI undersøges brugen af klimadata og klimatjenester for at kortlægge det nuværende brug (i DK, Grønland og oceaner) samt for at målrette og forbedre fremtidige tiltag. 

Undersøgelsen inkluderer bl.a. et spørgeskema og dækker på tværs af sektorer og organisationer.

Din deltagelse er yderst værdsat og ligeledes vil vi sætte pris på, at dette spørgeskema deles blandt kolleger og i faglige netværk.

Link til undersøgelsen

Water Innovation Europe går online 

Water Europes årlige flagskibskonference finder normalt sted sidst i juni i Bruxelles. I lyset af corona-situationen er det besluttet at holde konferencen digitalt i år fra den 22. til og med den 28. juni. 

 Årets tema er ’A Water-Smart Society For A Post-COVID19 Green Deal’ og traditionen tro byder konferencen på et righoldigt program med plenary sessions, førende europæiske eksperter og hovedtalere, arbejdsgruppemøder med forskellige temaer, digital udstilling samt mulighed for at booke andre deltagere til virtuelle møder.  

Programmet er stadig i proces men kan ses på  www.waterinnovationeurope.eu 

Deltagelse koster normalt 355-475 Euro, men i år er deltagelse gratis for medlemmer af Water Europe, og for øvrige er gebyret beskedne 50 Euro.

Indstillinger og afmelding    |    Læs nyhedsbrevet i din browser